Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2024

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2024.

Các văn bản liên quan:

1. DANH SÁCH CƠ SỞ GDNN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KĐCLGDNN 2023  File đính kèm
2. 133QĐ-CĐKTCNQN Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2024  File đính kèm
3. 110KH-CĐKTCNQN Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2024  File đính kèm
4. 13KH-CĐKTCNQN Cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  File đính kèm
5. Kế hoạch Tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2024  File đính kèm
6. Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 11 nghề năm 2024  File đính kèm
     PL1. CTĐT nghề Cơ điện tử  File đính kèm
     PL2. CTĐT nghề Điện công nghiệp  File đính kèm
     PL3. CTĐT nghề Điện tử công nghiệp  File đính kèm
     PL4. CTĐT nghề Công nghệ thông tin  File đính kèm
     PL5. CTĐT nghề Công nghệ ô tô  File đính kèm
     PL6. CTĐT nghề Cắt gọt kim loại  File đính kèm
     PL7. CTĐT nghề Hàn  File đính kèm
     PL8. CTĐT nghề Quản trị nhà hàng  File đính kèm
     PL9. CTĐT nghề Hướng dẫn du lịch  File đính kèm
     PL10. CTĐT nghề Kỹ thuật chế biến món ăn  File đính kèm
     PL11. CTĐT nghề Chăn nuôi thú y  File đính kèm