Nghề Công nghệ ô tô

Mã nghề: 5510216 (Trung cấp) - 6510216 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn – Thầy Trần Nhật Tuyên

Số điện thoại: 0934 830 048

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1.Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Trung cấp; Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng; Đào tạo – Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Công nghệ ô tô

 

3. Chương trình đào tạo chính:

3.1 Trình độ cao đẳng:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

57

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

6

MH07

Vẽ Kỹ thuật

2

MH08

Anh văn chuyên ngành

2

MH09

An toàn lao động

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

51

MĐ10

Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ ô tô

2

MĐ11

Bảo dưỡng kỹ thuật trang bị điện ôtô

2

MĐ12

Bảo dưỡng kỹ thuật gầm ô tô

2

MĐ13

Sửa chữa cơ khí động cơ

3

MĐ14

Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ

3

MĐ15

Sửa chữa trang bị điện ô tô

3

MĐ16

Thực tập sản xuất 1

11

MĐ17

Sửa chữa gầm ô tô

4

MĐ18

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện điều khiển động cơ

3

MĐ19

Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô

4

MĐ20

Bảo dưỡng hộp số tự động

2

MĐ21

Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tiện nghi và thiết bị phụ

2

MĐ22

Thực tập sản xuất 2

10

Tổng cộng

77

 

3.2 Trình độ trung cấp THPT:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

5

MH 07

Vẽ Kỹ thuật

2

MH 08

Anh văn chuyên ngành

2

MH 09

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

29

MĐ 10

Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ ô tô

2

MĐ 11

Bảo dưỡng kỹ thuật trang bị điện ôtô

2

MĐ 12

Bảo dưỡng kỹ thuật gầm ô tô

2

MĐ 13

Thực tập sản xuất 1

7

MĐ 14

Sửa chữa cơ khí động cơ

3

MĐ 15

Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ

3

MĐ 16

Sửa chữa trang bị điện ô tô

3

MĐ 17

Thực tập sản xuất 2

7

Tổng cộng

46

 

3.3 Trình độ trung cấp THCS:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

50

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

6

MH 07

Vẽ Kỹ thuật

3

MH 08

Tiếng Anh chuyên ngành

2

MH 09

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

44

MĐ 10

Bảo dưỡng kỹ thuật động cơ ô tô

4

MĐ 11

Bảo dưỡng kỹ thuật trang bị điện ôtô

4

MĐ 12

Bảo dưỡng kỹ thuật gầm ô tô

4

MĐ 13

Thực tập sản xuất 1

7

MĐ 14

Sửa chữa cơ khí động cơ

6

MĐ 15

Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ

6

MĐ 16

Sửa chữa trang bị điện ô tô

6

MĐ 17

Thực tập sản xuất 2

7

Tổng cộng

62

3.4 Liên thông cao đẳng:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

23

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

1

MH07

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

22

MĐ08

Sửa chữa gầm ô tô

4

MĐ09

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện điều khiển động cơ

3

MĐ10

Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô

4

MĐ11

Bảo dưỡng hộp số tự động

2

MĐ12

Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tiện nghi và thiết bị phụ

2

MĐ13

Thực tập sản xuất

7

Tổng cộng

31

 

4. Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và phòng học thực hành của Khoa Công nghệ ô tô bao gồm: 06 phòng học lý thuyết; 01 phòng chuyên môn hóa; 04 phòng thực hành nghề; Phòng thực hành ô tô; Phòng thực hành động cơ; Phòng thực hành điện ô tô; Phòng thực hành cơ khí tổng quát

5. Hình ảnh hoạt động của Nghề Công nghệ ô tô: