LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiền thân là Đảng bộ Trường Công nhân kỹ thuật Cơ điện Nghĩa Bình được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Sau đổi tên thành Đảng bộ Trường dạy nghề Cơ điện Nghĩa Bình.

Đến năm 1989, đổi tên thành Chi bộ Trường Công nhân kỹ thuật Cơ điện Quy Nhơn do Trường Công nhân kỹ thuật Cơ điện Nghĩa Bình tách tỉnh Nghĩa Bình thành tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện tinh giảm biên chế.

Năm 1999, Chi bộ Trường Công nhân kỹ thuật Cơ điện Quy Nhơn đổi tên thành Chi bộ Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn theo Quyết định số 226-QĐ/TU ngày 07 tháng 10 năm 1999 của Thành ủy Quy Nhơn.

Năm 2005, thành lập Đảng bộ Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn theo Quyết định số 569-QĐ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Thành ủy Quy Nhơn trên cơ sở Chi bộ Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn.

Năm 2007, Đảng bộ Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn được đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn trực thuộc Thành ủy Quy Nhơn.

Năm 2008, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức cơ sở đảng của Tỉnh ủy Bình Định, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn được chuyển giao từ Thành ủy Quy Nhơn về trực thuộc Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định theo Quyết định số 278-QĐ/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.

Năm 2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn theo Quyết định số 1464-QĐ/ĐUK ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.

Ngày 4/6/2020 Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.