Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã nghề: 5810207 (Trung cấp)

Tư vấn chuyên môn – Cô Lê Thị Tuyết Minh

Số điện thoại: 0913 412 502

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1. Trình độ đào tạo: Trung cấp; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định bàn hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật chế biến món ăn

 

3. Chương trình đào tạo chính:

3.1 Trung cấp THCS:

MãMH/MĐ

 

Tên môn học/mô đun

Số tínchỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

50

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

7

MH 07

Tiếng Anh chuyên ngành

2

MĐ 08

Xây dựng thực đơn

2

MH 09

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

2

MH 10

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

43

MĐ 11

Cắt tỉa

6

MĐ 12

Chế biến món ăn truyền thống 1

6

MĐ 13

Chế biến món ăn truyền thống 2

6

MĐ 14

Chế biến món ăn Á, Âu

6

MĐ 15

Chế biến món bánh

5

MĐ16

Thực tập cơ sở 1

6

MĐ 17

Thực tập cơ sở 2

8

Tổng cộng

62

 

3.2 Trung cấp THPT:

MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín

chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

7

MH 07

Tiếng Anh chuyên ngành

2

MĐ 08

Xây dựng thực đơn

2

MH 09

Thương phẩm và an toàn thực phẩm

2

MH 10

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

27

MĐ 11

Cắt tỉa

2

MĐ 12

Chế biến món ăn truyền thống 1

3

MĐ 13

Chế biến món ăn truyền thống 2

3

MĐ 14

Chế biến món ăn Á, Âu

3

MĐ 15

Chế biến món bánh

2

MĐ16

Thực tập cơ sở 1

6

MĐ 17

Thực tập cơ sở 2

8

Tổng cộng

46

 

4. Cơ sở vật chất:

Khoa có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và hiện đại cho việc dạy học nhằm đáp ứng kịp nhu cầu thực tế: 02 xưởng thực hành chế biến món ăn được trang bị đầy đủ về thiết bị, dụng cụ theo tiêu chuẩn quốc tế như: Lò nướng, bếp ga, bếp điện, tủ lạnh, máy đánh trứng, phới, lò nướng bánh, dao các loại, nồi inox các loại, khuôn bánh các loại, khay thực phẩm, bát, đĩa, các tranh, ảnh minh họa chuyên môn...

5. Hình ảnh hoạt động: