VĂN BẢN NỘI BỘ

Tiêu đề Tóm tắt Tải về
859/QĐ-CĐKTCNQN Ban hành Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
1981/TCGDNN-PCTT Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
70/2023/GCNĐKHD-TCGDNN Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
60/QĐ-CĐKTCNQN Ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
313/QĐ-HĐT Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
2570/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
239/QĐ-CĐKTCNQN Quy định Chế độ làm việc của nhà giáoTrường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
47/QĐ-CĐKTCNQN Quyết định ban hành Quy chế Công tác HSSV trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
89/QĐ-CĐKTCNQN Quyết định ban hành Nội quy Ký túc xá và Nội quy HSSV trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
382/HD-CĐKTCNQN Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên năm 2022
375/HD-CĐKTCNQN Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023
193/QĐ-CĐKTCNQN Ban hành Quy chế đánh giá chất lượng, xếp loại kết quả lao động hàng tháng và xét các danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm của trường CĐ KTCN Quy Nhơn
123/QĐ-CĐKTCNQN Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
113/QĐ-CĐKTCNQN Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
185/QĐ-CĐKTCNQN Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
Danh sách văn bản