Nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật

NGHỀ TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

(Mã ngành: 5620111)

Tư vấn chuyên môn: Thầy Lê Chiêu Tâm , ĐT: 0985862220 hoặc 0935428996

(Liên hệ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7; Buổi sáng từ 7h – 11h và buổi chiều từ 14h – 17h)

   

1. Trình độ đào tạo:  Trung cấp; Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp.

2. Mô tả:  Học nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật có khả năng:

Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chọn tạo, sản  giống; kỹ thuật làm đất, bón phân; quản lý dịch hại, côn trùng, bệnh cây, thuốc bảo vệ thực vật.

Nắm vững phương pháp điều tra, phát hiện và xây dựng quy trình phòng trừ một số đối tượng gây hại trên các loại cây trồng phổ biến; sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Thiết kế và xây dựng được mô hình sản xuất một số giống cây trồng đạt yêu cầu kỹ thuật;

Lựa chọn được giống cây trồng đạt tiêu chuẩn và phù hợp với khí hậu, điều kiện canh tác, đất đai của địa phương.

3. Nội dung đào tạo chính

Chương trình đào tạo trung cấp ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp có kiến thức, kỹ năng nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật. Người học được chú trọng học lý thuyết kết hợp thực hành theo hướng tích hợp; có kiến thức thực tế theo chương trình học thông qua quá trình thực hành, rèn luyện kỹ năng tay nghề tại trại thực hành, tiếp cận tham quan thực tế tại các trang trại, doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tại trường.

Chương trình đào tạo chú trọng việc thực hành, đào tạo kỹ năng nghề cho người học. Sau khi kết thúc khóa học người học có khả năng tự tổ chức sản xuất, quản lý các trang trại trồng trọt; tự tổ chức kinh doanh vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong lĩnh vực nông nghiệp.

4. Cơ sở vật chất

Khoa Kỹ thuật nông nghiệp có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho việc dạy và học, đáp ứng kịp thời để tổ chức đào tạo bao gồm: phòng học lý thuyết, phòng thực hành chuyên môn, trại thực hành đúng yêu cầu của từng kỹ thuật chuyên môn.

5. Hình ảnh hoạt động của nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật

6. Vị trí việc làm

Sau khi học xong chương trình, người học sẽ được cấp bằng trung cấp ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật, có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp; các trang trại, hộ gia đình, các công ty sản xuất giống, thuốc bảo vệ thực vật; cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.