Nghề Điện tử công nghiệp

Mã nghề: 5520225 (Trung cấp) - 6520225 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn – Thầy Lê Tấn Hòa

Số điện thoại: 0905 132 151

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Trung cấp; Sơ cấp; Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định bàn hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Điện tử công nghiệp

3. Chương trình đào tạo chính:

3.1 Cao đẳng:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

57

II.1

Môn học/mô đun cơ sở

12

MH 07

An toàn lao động

2

MH 08

Kỹ thuật điện

2

MH 09

Linh kiện điện tử

2

MĐ 10

Đo lường điện, điện tử

2

MH 11

Tiếng Anh chuyên ngành

2

MĐ 12

Thực hiện bản vẽ điện – điện tử

2

II.2

Môn học/mô đun nghề

45

MĐ 13

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử

3

MĐ 14

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung - số

2

MĐ 15

Chế tạo mạch điện tử

3

MĐ 16

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử công suất

2

MĐ 17

Lắp đặt hệ thống cảm biến - đo lường

2

MĐ 18

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện dùng rơ le - công tắc tơ

2

MĐ 19

Lắp đặt, lập trình PLC

3

MĐ 20

Lắp ráp, lập trình vi điều khiển

3

MĐ 21

Lắp ráp, lập trình vi xử lí

2

MĐ 22

Lắp đặt, bảo trì mạch điện - khí nén

2

MĐ 23

Thực tập sản xuất 1

11

MĐ 24

Thực tập sản xuất 2

10

Tổng cộng

77

 

3.2 Trung cấp THCS:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

50

II.1

Môn học/mô đun cơ sở

 

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Kỹ thuật điện

4

MH 09

Linh kiện điện tử

4

MĐ 10

Đo lường điện - điện tử

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

 

MĐ 11

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử

5

MĐ 12

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung - số

4

MĐ 13

Chế tạo mạch điện tử

5

MĐ 14

Lắp ráp, lập trình vi xử lí

4

MĐ 15

Lắp đặt, lập trình PLC

5

MĐ 16

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

62

 

3.3 Trung cấp THPT:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

34

II.1

Môn học/mô đun cơ sở

7

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Kỹ thuật điện

2

MH 09

Linh kiện điện tử

2

MĐ 10

Đo lường điện, điện tử

2

II.2

Môn học/mô đun nghề

27

MĐ 11

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử

3

MĐ 12

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung - số

2

MĐ 13

Chế tạo mạch điện tử

3

MĐ 14

Lắp ráp, lập trình vi xử lí

2

MĐ 15

Lắp đặt, lập trình PLC

3

MĐ 16

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

46

 

3.4 Liên thông cao đẳng:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn 

23

II.1

Môn học/mô đun cơ sở

5

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Tiếng Anh chuyên ngành

2

MĐ 09

Thực hiện bản vẽ điện – điện tử

2

II.2

Môn học/mô đun nghề

18

MĐ 10

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử công suất

2

MĐ 11

Lắp đặt hệ thống cảm biến - đo lường

2

MĐ 12

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện dùng rơ le - công tắc tơ

2

MĐ 13

Lắp ráp, lập trình vi điều khiển

3

MĐ 14

Lắp đặt, bảo trì mạch điện - khí nén

2

MĐ 15

Thực tập sản xuất

7

Tổng cộng

31

 

4. Cơ sở vật chất:

Khoa có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học của học sinh - sinh viên bao gồm: xưởng thực hành Kỹ thuật điện tử; Xưởng thực hành Kỹ thuật điện; Xưởng thực hành Kỹ thuật đo lường điện - điện tử; Xưởng thực hạnh Vi mạch số (Kỹ thuật số, vi mạch số, lập trình FPGA); Xưỏng thực hành Vi xử lí - Vi điều khiển (họ 8051, PIC, AVR, ARM); Xưởng thực hành Điều khiển lập trình logic (PLC, LOGO, mạng truyền thông công nghiệp); Xưởng thực hành Trang bị điện - Máy điện; Xưởng thực hành Kỹ thuật cảm biến...

5.Hình ảnh hoạt động của nghề Điện tử công nghiệp:

​​​​​​​