Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-CĐKTCNQN ngày 22/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Số 70/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/9/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Hồ sơ minh chứng đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường;
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. 05/QĐ-CĐKTCNQN Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề Công khai giấy được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp  File đính kèm
2. Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp  File đính kèm
3. Đội ngũ nhà giáo  File đính kèm
4. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo  File đính kèm
5. Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo  File đính kèm
6. 70/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp  File đính kèm