Thông báo
456/KH-CĐKTCNQN
Rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung, xây dựng mới đề thi kết thúc môn học, mô đun, học phần vào ngân hàng đề thi
455/TB-CĐKTCNQN
Kết luận của Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 sau cuộc họp ngày 03/05/2024
454/KH-CĐKTCNQN
Hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2024 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
449/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2024
448/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo thực hiện công tác tháng 04 năm 2024
447/TB-CĐKTCNQN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội" năm 2024
446/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 9 – Năm 2024)
445/KH-CĐKTCNQN
Tăng cường công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh, thương hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
979/SNV-CCHCVTLT
Góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
451/CĐKTCNQN-CTHSSV
Phân công đơn vị tham mưu trả lời câu hỏi của HSSV tại buổi đối thoại giữa Ban Giám hiệu với HSSV năm học 2023 - 2024
440/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2024
438/NQ-HĐT
Nghị quyết Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Quý II năm 2024
437/KH-CĐKTCNQN
Tham gia Giải Bơi cứu đuối học sinh, Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định "Đường đua xanh" năm 2024
434/CĐKTCNQN-TCNS
Triển khai thực hiện nội dung về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
428/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2024
427/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, khối lượng thực tế các trang thiết bị hiện có tại cơ sở 172 An Dương Vương để thẩm định chi phí vận chuyển và lắp đặt
422/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, các lớp CGM20 A, B, C, D khóa học (2021-2024)
421/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 8 – Năm 2024)
418/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tham quan nước ngoài
405/TB-CĐKTCNQN
Triển khai nhập dữ liệu phần mềm Hệ thống quản lý giáo dục nghề nghiệp
414/KH-CĐKTCNQN
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2024
411/CĐKTCNQN-TCNS
Triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
408/TB-CĐKTCNQN
Điều động học sinh, sinh viên dự khai mạc và bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường năm học 2023-2024
407/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 7 – Năm 2024)
322/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quychế đánh giá chất lượng, xếp loại kết quả lao động hàng tháng và đánh giá phân loại viên chức, xét công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm
403/KH-CĐKTCNQN
Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
401/KH-CĐKTCNQN
Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024
400/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường tình hình chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của HSSV khi tham gia giao thông đến trường
395/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 6 – Năm 2024)
392/CĐKTCNQN-TCNS
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 38/NĐ-CP ngày 02/11/2024 của Chính phủ
386/KH-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024
384/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký tham gia Chương trình chuyển đổi số toàn diện
08/CT-UBND
Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
383/TB-CĐKTCNQN
Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Trường
380/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
377/TB-CĐKTCNQN
Hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
376/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức chương trình đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024
375/TB-CĐKTCNQN
Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2024
311ĐA/CĐKTCNQN
Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức đanh nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
291/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập các Ban chuyên môn Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường năm học 2023 - 2024
368/CĐKTCNQN-TCNS
Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
361/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2024
360/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo thực hiện công tác tháng 03 năm 2024
358/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức báo cáo thực tế doanh nghiệp Đợt 1, năm học 2023 - 2024
357/CĐKTCNQN-TCNS
Góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực viên chức
356/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu học sinh, sinh viên tham gia Đội Tự quản An toàn giao thông cổng trường năm 2024
355/CĐKTCNQN-CTHSSV
Tạo điều kiện phối hợp với Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024
354/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 5 – Năm 2024)
301/NQ-HĐT
Nghị quyết thông qua Đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
349/KH-CĐKTCNQN
Triển khai sử dụng Zalo Official cho các hoạt động Nhà trường
348/TB-CĐKTCNQN
Cử cán bộ quản lý, giảng viên của Nhà trường tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số toàn diện trong trường học và kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử đặc biệt theo phương thức trực tuyến, từ xa
346/KH-CĐKTCNQN
Triển khai các hoạt động Năm An toàn giao thông 2024
345/CĐKTCNQN-CTHSSV
Cung cấp danh sách nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
343/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu sinh viên xét nhận học bổng toàn phần tu nghiệp tại CHLB Đức của Công Ty Cổ Phần Hallo Deustchland (HDEU)
337/KH-CĐKTCNQN
Truyền thông cải cách hành chính Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2024
335/CĐKTCNQN-TCNS
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định
333/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 4 – Năm 2024)
330/TB-CĐKTCNQN
Phối hợp hỗ trợ thông báo Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025
322/CĐKTCNQN-QLĐT
Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm
319/TB-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện Bản cam kết giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu về việc làm và GDNN năm 2024
318/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 3 – Năm 2024)
313/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường năm học 2023 - 2024
309/TB-CĐKTCNQN
Danh sách học sinh, sinh viên nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp năm học 2023 - 2024
296/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu học sinh, sinh viên xét nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp năm học 2023 - 2024
294KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 2 – Năm 2024)
287/CĐKTCNQN-TCNS
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
283/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức xét và công nhận hoàn thành học phần Giáo dục thể chất cho người học ngành Giáo dục mầm non, các lớp CGM20 A, B, C, D khóa học 2021 - 2024
280/CĐKTCNQN-HCQT
Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trong nhà trường
278/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
42/CĐKTCNQN
Tham quan, tham dự Lễ hội văn hoá Ẩm thực Bình Định năm 2024 (Từ ngày 22 đến 24-3-2024)
256/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký tham gia tuyển chọn Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 2395)
254/TB-CĐKTCNQN
Thống nhất tên gọi các đơn vị và danh mục các ngành nghề đào tạo theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
219/KH-CĐKTCNQN
Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, năm 2024
218/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2024
40/CĐKTCNQN
Phân công nhiệm vụ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2024
39/CĐKTCNQN
Bộ phận thường trực xử lý việc đột xuất trong thời gian tham dự Lễ hội văn hoá Ẩm thực Bình Định năm 2024
239/TB-CĐKTCNQN
Điều chỉnh thời gian Tổ chức Lễ tốt nghiệp đơt 2, năm 2024
238/CĐKTCNQN-ĐTNCKH
Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
228/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
233/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT, THCS (Đợt 1 – Năm 2024)
228/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2, năm 2024
222/CĐKTCNQN-TCCB
Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
221/TB-CĐKTCNQN
Cập nhật Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động
37/NQ-HĐT
Nghị quyết thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
216/TB-BCĐ
Thu thập dữ liệu xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
215/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2024
214/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo thực hiện công tác tháng 2 năm 2024
206/CV-CĐKTCNQN
Kế hoạch xây dựng định mức thu học phí
205/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập sản xuất cho học sinh khối trung cấp khóa 16 Học kỳ II, năm học 2023 – 2024
202/CĐKTCNQN-TCCB 
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh
200/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và việc làm năm 2024
199/CĐKTCNQN-TTTVTS
Khảo sát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng để xây dựng nguồn nhân lực thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tư do (FTA)
196/KH-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024-2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung"
190/KH-CĐKTCNQN
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
179/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
174/CĐKTCNQN-TCCB
Phổ biến, quán triệt các quy định về chuyển đổi vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2024
172/TB-CĐKTCNQN
Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Học kỳ II, năm học 2023 - 2024
170/CĐKTCNQN-ĐTNCKH
Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025
167/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023
158/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
157/TB-CĐKTCNQN
Đăng kí học trả nợ các môn văn hóa theo chương trình cũ dành cho học sinh Trung cấp khóa 16 trở về trước
151/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
149/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2023 - 2024
148/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường việc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường của học sinh, sinh viên đầu học kỳ II, năm học 2023 - 2024
146/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tham quan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
138/KH-CĐKTCNQN
Thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông khóa 16
136/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo Sơ kết học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2023 - 2024
129/CĐKTCNQN-TCCB
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (lần 1)
128/CĐKTCNQN-TCCB
Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
126/KH-CĐKTCNQN
Xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
142/QĐ-CĐKTCNQN
Điều động lực lượng sẵn sàng chiến đấu và tham gia trực tăng cường công tác bảo đảm ANTT dip Tết Nguyên đán 2024
124/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường Năm học 2023 - 2024
123/CĐKTCNQN-TCCB
Góp ý Dự thảo Quy chế đánh giá chất lượng, xếp loại hàng tháng và đánh giá phân loại viên chức, xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm
122/HD-CĐKTCNQN
Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên Khóa 17 năm học 2023 - 2024
120/PA-CĐKTCNQN
Phương án Sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động nhân sựTrường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
118/KH-CĐKTCNQN
Xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
115/CĐKTCNQN-TCCB
Góp ý Dự thảoThông tư thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy
114/CĐKTCNQN-TCCB
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024
110/KH-CĐKTCNQN
Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2024
107/CĐKTCNQN-CTHSSV
Triển khai hưởng ứng Ngày Ðất ngập nước Thế giới năm 2024
106/TB-CĐKTCQN
Xét,chọn học sinh, sinh viên đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập Đợt I, năm học 2023 - 2024
105/CĐKTCNQN-ĐTNCKH
Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030
104/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Tuyển sinh năm 2024
102/TB-CĐKTCNQN
Điều chỉnh thời gian tổ chức giảng dạy, học tập các lớp khối Trung cấp tại các Trung tâm GDNN-GDTX
98/CĐKTCNQN-CTHSSV
Hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên, giảng viên đang học tập và làm việc tại trường
94/KH-CĐKTCNQN
Năm An toàn giao thông 2024 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
90/TB-CĐKTCNQN
Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch Xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
89/CĐKTCNQN-CTHSSV
Huy động giảng viên, học sinh, sinh viên dự Chương trình biểu diễn giao lưu của Đoàn múa Ấn Độ tại Bình Định
88/KH-CĐKTCNQN
Tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (1969 – 2024)
87/CĐKTCNQN-TCCB
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
81/TB-CĐKTCNQN
Kiểm tra kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ I, năm học 2023 - 2024
77/TB-CĐKTCNQN
Nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn năm 2024 đối với học sinh, sinh viên
70/CĐKTCNQN-CTHSSV
Tạo điều kiện phối hợp với Công ty Cổ phần HDEU trong công tác tuyển sinh năm 2024
67/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Nghỉ Tết, đón Xuân Giáp Thìn năm 2024
65/KH-CĐKTCNQN
Đảm bảo an ninh trật tự năm 2024 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
63/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ tốt nghiệp đơt 1, năm 2024
56/TB-CĐKTCNQN
Cử cán bộ quản lý, giảng viên của Nhà trường tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số và xây dựng bài giảng điện tử đặc biệt theo phương thức trực tuyến, từ xa
52/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh – Chương trình của Báo Tuổi Trẻ tổ chức
49/TB-CĐKTCNQN
Bổ sung hồ sơ HSSV nhập học năm 2023-2024
46/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị các điều kiện cho đợt thi tốt nghiệp các môn Văn hóa cho học sinh Trung cấp khóa 16 năm học 2023 – 2024
41/CĐKTCNQN-TCCB
Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
38/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2024
30/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai thực hiện Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ
42/TB-CĐKTCNQN
Bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024
31/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2024
32/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo thực hiện công tác tháng 12 năm 2023
28/KH-CĐKTCNQN
Tham gia gian hàng ẩm thực tại Tuần lễ Festival Ẩm thực Quốc tế - Bình Định năm 2024
15/KH-CĐKTCNQN
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
17/KH-CĐKTCNQN
Thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
13/KH-CĐKTCNQN
Cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
12/TB-CĐKTCNQN
Công bố Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Chương trình đào tạo năm 2023
11/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến về Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và Danh mục vị trí việc làm
10/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức hoạt động của Đội tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự năm 2024
09/KH-CĐKTCNQN
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2023-2024
08/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 trên địa bàn tỉnh Bình Định
05/QĐ-CĐKTCNQN
Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề Công khai giấy được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
03/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Lào năm học 2023 - 2024 học tập và tiếp đón đoàn giáo viên đưa sinh viên Lào sang nhập học
05/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024
1049/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp trình độ sơ cấp năm 2023
1048/KH-CĐKTCNQN
Xây dựng kế hoạch Chương trình "Ươm mầm hữu nghị" cho các Sinh viên Lào đang học tập tại Trường năm 2024
1042/KH-CĐKTCNQN
Chuẩn bị đón tiếp đoàn lãnh đạo và giáo viên Trường Đại học Ubon Ratchathani Rahjabhat - Thái Lan sang thăm và làm việc
1040/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức sự kiện "Tuần lễ du học, làm việc tại Đức" của Công ty HDEU
1036/TB-CĐKTCNQN
Kiểm kê tài sản hành chính năm 2023
1032/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp trình độ sơ cấp, hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người lao động của Công ty TNHH An Đẩu
1017/TB-CĐKTCNQN
Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giảng viên giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024
1019/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội thảo công tác giáo viên chủ nhiệm và tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023
1009/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
1001/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư
999/KH-CĐKTCNQN
Thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
997/CĐKTCNQN-CTHSSV
Triệu tập đội ngũ nhà giáo. hssv tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 2023
988/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân
985/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa khóa 5 năm 2023
987/KH-CĐKTCNQN
Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
986/TB-CĐKTCNQN
Thay đổi địa chỉ truy cập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ
921/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận kết quả tốt nghiệp các lớp Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp khóa 68
977/KH-CĐKTCNQN
Thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
976/CĐKTCNQN-TCCB
Góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị
973/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
969/TB-CĐKTCNQN
Xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt II năm 2023
968/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, học nghề cho học sinh tại Hoài Ân, Quy Nhơn
963/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức gặp mặt sinh viên Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2023)
911/QĐ-CĐKTCNQN
Khen thưởng tập thể học sinh, sinh viên xây dựng khu nội trú "Văn minh, sạch đẹp, an toàn"
957/CĐKTCNQN-TCCB
Sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"
944/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội nghị đánh giá trường chất lượng cao
943/TB-CĐKTCNQN
Rà soát, hiệu chỉnh, lựa chọn, biên soạn giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng
910/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tế nghề nghiệp cuối khóa Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa khóa 5 năm 2023
909/CĐKTCNQN-TCCB
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
907/CĐKTCNQN-TCCB
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Định
904/TB-CĐKTCNQN
Kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Nguyên tại cuộc họp Ban chỉ đạo hoạt động đào tạo trung cấp tại các Trung tâm GDNN-GDTX
903/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" trên địa bàn tỉnh năm 2023
902/KH-CĐKTCNQN
Tham gia ngày hội khởi nghiệp và tuyển dụng việc làm năm 2023
898/TB-CĐKTCNQN
Thay đổi địa điểm "Tuần sinh hoạt chính trị" năm học 2023 – 2024 (các lớp CĐK15 thực tập và HSSV nhập học muộn)
888/BC-HĐT
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2023
885/NQ-HĐT
Nghị quyết Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Quý IV/2023
880/TB-CĐKTCNQN
Công khai Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cập nhật các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp
878/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thi đua xây dựng khu nội trú "Văn minh, sạch đẹp, an toàn" Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2023
876/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập các tiểu ban chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
877/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội giảng cấp khoa chào mừng 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy và học
876/TB-CĐKTCNQN
Lịch Tuần sinh hoạt chính trị năm học 2023 – 2024 (các lớp CĐK15 thực tập và HSSV nhập học muộn)
870/CĐKTCNQN-CTHSSV
Cử đoàn tham gia tiếp nhận học sinh khóa 17 nhập học tại Trung tâm GDNN-GDTX
869/TB-CĐKTCNQN
Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ sơ cấp và thường xuyên (dưới 3 tháng)
863/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế Công tác học sinh học văn hóa trình độ trung học phổ thông trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
01/TB-HĐPHPBGDPL
Hưởng ứng, tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2023
861/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh khóa 17 nhập học tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn
856/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
850/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ, giảng viên, nhân viên Năm học 2023 – 2024
849/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm 2023
846/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường tình hình chấp hành nội quy, quy chế nhà trường của học sinh, sinh viên khóa mới
845/KH-CĐKTCNQN
Tập luyện tham dự Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cho HS-SV năm 2023
831/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận tốt nghiệp đợt 04 năm 2023; đợt xét 12/10/2023
847/TB-CĐKTCNQN
Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng - Năm 2023
448/HBT-BTXH
Kế hoạch triển khai giải Chạy vì cộng đồng UPRACE 2023
838/TB-CĐKTCNQN
Kết quả Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2023 – 2024
812/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
813/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Nội quy lao động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
817/TB-CĐKTCNQN
Mua sách, tài liệu tham khảo năm học 2023-2024
814/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV tham gia Hội thao Thể dục thể thao, Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cơ sở GDNN tỉnh Bình Định lần thứ nhất, năm 2023
812/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát
806/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ
805/TB-CĐKTCNQN
Cập nhật bù đắp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên (lần 3)
808/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận danh sách học sinh, sinh viên nhận học bổng đợt II, năm học 2022 - 2023
797/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Phong trào thi đua năm học 2023 - 2024
796/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh khóa 17 nhập học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Cát, Tây Sơn, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn và Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định
793/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo Thực hiện công tác tháng 9 năm 2023 và Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2023
799/KH-CĐKTCNQN
Phát động thi đua đợt I năm học 2023 - 2024
790/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký học Khóa đào tạo "Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động"
55/KHPH-CĐKTCNQN
Chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
783/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập doanh nghiệp cho Nhà giáo năm học 2023 - 2024
782/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra hoạt động thực tập sản xuất của học sinh, sinh viên Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024
779/TB-CĐKTCNQN
Xét chọn danh hiệu tập thể lớp HSSV khen thưởng năm học 2022 - 2023
778/TB-CĐKTCNQN
Kiểm tra danh sách HSSV đạt danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023
777/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác năm học 2023 - 2024
774/CĐKTCNQN-TCCB
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy chế thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
772/TB-CĐKTCNQN
Báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến triển khai Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014.
770/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
769/CĐKTCNQN-TCCB
Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế biệt phái công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2023 - 2025
764/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024
765/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non CM19
758/NQ-CĐKTCNQN
Nghị quyết Hội nghị viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm học 2023 - 2024
754/TB-CĐKTCNQN
Chọn cử HSSV dự Ngày hội "Chào đón tân học sinh, sinh viên" khóa 17
750/TB-CĐKTCNQN
Mua Bảo hiểm năm học 2023 - 2024
746/CĐKTCNQN
Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp tại đơn vị
742/TB-CĐKTCNQN
Hoãn tổ chức Ngày hội "Chào đón tân học sinh, sinh viên" khóa 17
754/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 04 năm 2023
741/KH-CĐKTCNQN
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
736/HD-CĐKTCNQN
Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024
731/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khai giảng các khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề: May công nghiệp, Hướng dẫn du lịch cho người lao động năm 2023
725/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khai giảng khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du lịch cho người lao động của xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
720/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 04 năm 2023
70/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
700/CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý cho Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
699/CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho Nội quy lao động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
714/KH-CĐKTCNQN
Tăng cường Công tác giáo viên chủ nhiệm và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh, sinh viên trong toàn trường
705/TB-CĐKTCNQN
Cập nhật bù đắp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên (lần 2)
697/TB-CĐKTCNQN
Cử cán bộ quản lý, giảng viên của Nhà trường tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số và xây dựng bài giảng điện tử đặc biệt chào mừng năm học mới 2023-2024 theo phương thức trực tuyến, từ xa
713/CĐKTCNQN-TCCB
Triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
712/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy năm học 2023 - 2024
711/TB-CĐKTCNQN
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo năm 2023
709/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Ngày hội "Chào đón tân học sinh, sinh viên" khóa K17
1549/SNV-XDCQ&CTTN
Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ
685/HD-CĐKTCNQN
Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên năm 2023
675/TB-CĐKTCNQN
Lịch Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2023 – 2024 các lớp Khóa 17, Khoa Ngoại ngữ
674/TB-CĐKTCNQN
Báo cáo công tác đào tạo về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch từ năm 2018 đến nay
668/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu HSSV đăng ký tham gia nhận học bổng "Chương trình đào tạo tiếng Anh cao cấp Cambridge to IELTS cam kết đầu ra Quốc tế có giám sát ISO" năm học 2023 - 2024
667/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập sản xuất cho sinh viên học kỳ I, năm học 2023 - 2024
664/CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụnăm học 2023-2024; Kế hoạch công tác năm học 2023-2024
661/CĐKTCNQN-CTHSSV
Tăng cường bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
672/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành tiến độ đào tạo năm học 2023 - 2024
671/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành kế hoạch đào tạo toàn khóa 17
651/CĐKTCNQN-KTTC
Góp ý chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023 - 2024
645/TB-CĐKTCNQN
Lịch Tuần sinh hoạt công dân Khóa K17 năm học 2023 - 2024
644/TB-CĐKTCNQN
Phân công nhiệm vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014
666/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành mức thu học phí kỳ 1, kỳ 2 đối với chương trình đào tạo hệ chính quy bậc Trung cấp (THCS) khóa 17 và bậc Cao đẳng khóa 17 theo phương thức tích lũy mô đun
664/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành mức thu học phí kỳ 1, kỳ 2 đối với chương trình đào tạo hệ chính quy bậc Trung cấp (THCS) khóa 16 và bậc Cao đẳng khóa 16 theo phương thức tích lũy mô đun
640/CĐKTCNQN
Đính chính nội dung Kế hoạch số 637KH-CĐKTCNQN
638/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2023
637/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024
636/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu học sinh, sinh viên nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Bình Định
635/KH-CĐKTCNQN
Thẩm định chương trình các môn văn hóa trung học phổ thông
630/TB-CĐKTCNQN
Thay đổi Lịch "Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa" các lớp Cao đẳng khóa 16 và bổ sung Lịch "Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa" các lớp Cao đẳng liên thông
629/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên khóa 17 nhập học đợt 1
626/GM-CĐKTCNQN
Giấy mời dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023
625/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khai giảng các khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề May công nghiệp, hình thức đào tạo vừa làm vừa học cho người lao động của Công ty TNHH An Đẩu
622/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch học tập Học kỳ I, năm học 2023 - 2024
621/TB-CĐKTCNQN
Lịch "Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa" các lớp CGM20 năm học 2023 – 2024
603/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức "Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa" năm học 2023 - 2024
602/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định" (lần 2)
611/KH-CĐKTCNQN
Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học cho sinh viên 2 lớp Đại học Kỹ thuật Điện-Điện tử K16 và Công nghệ kỹ thuật ô tô K16
605/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường tình hình chấp hành trật tự an toàn giao thông của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông đến trường
648/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp
599/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 và kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên bổ sung học kỳ I, năm học 2022 - 2023
491/TB-CĐKTCNQN
Kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Nguyên tại cuộc họp về tăng cường công tác tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp – Năm 2023
536/TB-CĐKTCNQN
Thông báo góp ý dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
608/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức giảng dạy các môn văn hóa THPT
484/TB-CĐKTCNQN
Cập nhật bù đắp hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên
477/GM-HĐT
Mời dự họp Hội đồng trường
579/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng sư phạm hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non các lớp CM19, khóa học 2020 - 2023
572/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cấp Trường năm học 2022 - 2023
467/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo sơ kết học kỳ II Năm học 2022-2023
462/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức biên soạn, xây dựng định mức chi phí đào tạo nghề đối với các nghề: Kỹ thuật làm bánh, Kỹ thuật pha chế đồ uống, Nghiệp vụ lưu trú, Nghiệp vụ nhà hàng và Sản xuất mây tre đan (hay còn gọi Đan lát thủ công, Đan nhựa giả mây) trình độ sơ cấp do Sở LĐTBXH giao nhiệm vụ
555/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ, nhà giáo hỗ trợ phục vụ Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023
554/QĐ-CĐKTCNQN
Nghiệm thu và ban hành Chương trình môn học Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài (Lào)
460/KHLT-CĐKTCNQN-CĐCS
Thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lần 2 năm 2023
452/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận sinh viên cao đẳng liên thông khóa 16 nhập học đợt 3 - năm 2023
451/KH-BCĐ
Chuẩn bị tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định năm 2023
450/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị ngành Giáo dục mầm non, các lớp CM19, khóa học 2020 - 2023 Khóa thi ngày 05 tháng 7 năm 2023
444/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và Quốc tế
443/TB-CĐKTCNQN
Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa và Quốc tế
439/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp cho người học ngành Giáo dục mầm non, các lớp CM19 khóa học 2020 - 2023
542/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận hoàn thành chương trình môn học Giáo dục thể chất cho sinh viên trình độ cao đẳng sư phạm hệ chính quy, ngành Giáo dục mầm non, khóa học 2020 - 2023
438/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị cho người học ngành Giáo dục mầm non, các lớp CM19 khóa học 2020 - 2023
435/KH-CĐKTCNQN
Hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
432/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận sinh viên cao đẳng liên thông khóa 16 nhập học đợt 3 - năm 2023
515/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển Đợt 3 - Năm 2023
428/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh TP. Quy Nhơn
424/KH-CĐKTCNQN
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cấp Trường năm học 2022 - 2023
422/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Lào năm học 2022- 2023 học tập và tiếp đón đoàn giáo viên đưa sinh viên Lào sang nhập học
417/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022 – 2023
503/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận kết quả thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT Khóa 15 Khóa thi ngày 2/5/2023
414/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức xét và công nhận hoàn thành môn học Giáo dục thể chất cho người học ngành Giáo dục mầm non, các lớp CM19 khóa học 2020-2023
411/TB-CĐKTCNQN
Kết luận của Hội nghị Ban Giám hiệu ngày 08/6/2023
410/TB-CĐKTCNQN
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định Lần thứ XIII, năm 2022 – 2023
406/TB-CĐKTCNQN
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
398/TB-CĐKTCNQN
Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2023
502/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia Lớp bồi dưỡng Chuyên đề Xây dựng và Vận hành Hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
392/TB-CĐKTCNQN
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023
391/TB-CĐKTCNQN
Khảo sát việc làm đối với Học sinh -Sinh viên tốt nghiệp năm học 2022 - 2023
385/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa Khóa 4 năm 2023
380/KH-CĐKTCNQN
Kiểm kê, thanh lý tài sản Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
379/TB-CĐKTCNQN
Thời gian nghỉ hè và tổ chức Học kỳ phụ năm học 2022-2023
376/TB-CĐKTCNQN
Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2022 - 2023
369/TB-CĐKTCNQN-TĐKT
Tổ chức đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua khen thưởng năm học 2022-2023
382/CĐKTCNQN-CTHSSV
Cử đoàn tham gia buổi giao lưu với các phi hành gia trong Chương trình Tuần lễ NASA Việt Nam tại Bình Định
461/QĐ-CĐKTCNQN
Kiện toàn Đội tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự năm 2023
368/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập sản xuất cho học sinh khối trung cấp Học kỳ II, năm học 2022 – 2023
364/TB-CĐKTCNQN
Xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt I năm 2023
404/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
365/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ tốt nghiệp Cao đẳng khóa 14
362/TB-CĐKTCNQN
Chọn cử HSSV tham dự Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
345/TB-CĐKTCNQN
Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trường
343/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Tổ chức tham quan nước ngoài
356/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường PT dân tộc bán trú An Lão
454/QĐ-CĐKTCNQN
Tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể đạt giải tại Hội giảng cấp Trường năm 2023
453/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận kết quả Hội giảng cấp trường năm 2023
352/KH-CĐKTCNQN
Tham gia Giải Bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định "Đường đua xanh" năm 2023
347/TB-CĐKTCNQN
Tham gia, góp ý về giải pháp, chức năng của hệ thống Quản trị Nhà trường
346/KH-CĐKTCNQN
Tăng cường công tác truyền thông các cổng thông tin điện tử, mạng xã hội hỗ trợ kế hoạch tuyển sinh năm 2023
341/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 13 – Năm 2023)
339/KH-CĐKTCNQN
Công tác tháng 5 năm 2023
335/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 12 - Năm 2023)
332/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2023
326/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Chương trình nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe chủ động cho học sinh, sinh viên năm 2023
325/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
321KH-CĐKTCNQN
Đón tiếp, phục vụ Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại Trường
317/KH-CĐKTCNQN
Xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023
313/TB-CĐKTCNQN
Tham gia dự giờ Hội giảng cấp Trường năm 2023
Lịch Hội giảng cấp Trường năm 2023
Lịch Hội giảng cấp Trường năm 2023
304/TB-CĐKTCNQN
Hỗ trợ kết nối việc làm cho Học sinh -Sinh viên
302/TB-CĐKTCNQN
Kết luận tại Hội nghị Ban lãnh đạo ngày 20/4/2023
299/TB-CĐKTCNQN
Nghỉ lễ nhân ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023
291/KH-CĐKTCNQN
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
288/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
282/NQ-HĐT
Nghị quyết Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn Quý II năm 2023
281/KH-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023
274/KH-CĐKTCNQN
Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025
273/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu sinh viên tham gia Đội tự quản An toàn giao thông cổng trường
269/TB-CĐKTCNQN
Tuyển sinh học chuyển đổi từ hệ Cao đẳng nghề sang hệ Cao đẳng nhận bằng tốt nghiệp danh hiệu Kỹ sư thực hành
1152/SLĐTBXH-VLGDNN
Đăng ký tham dự lớp đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
268/CĐKTCNQN-TCCB
Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh đề ra
267/KH-CĐKTCNQN
Làm việc với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
262KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp văn hóa THPT khóa 15
261/TB-CĐKTCNQN
Về việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục năm 2023
251/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức xây dựng Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóaTHPT, xây dựng chương trình các môn văn hòa THPTtrong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; xây dưng chương trình môn học tiếng Việt cho SV nước ngoài (Lào) phù hợp với trình độ và thời gian đào tạo
250/KH-CĐKTCNQN
Tham gia Hội nghị triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023
363/QĐ-CĐKTCNQN
Tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy
243/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 8 – Năm 2023)
242/KH-CĐKTCNQN
Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025
241/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo thực hiện công tác tháng 3 năm 2023
240/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Công tác tháng 4 năm 2023
234/CĐKTCNQN
Tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin COVID-19
232/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức truyền thông về nguy cơ, hậu quả và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông năm 2023 (Lần1)
230/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tuyển sinh năm 2023
216/TB-CĐKTCNQN
Tham gia góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định chuẩn vê chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
213/TB-CĐKTCNQN
Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
212/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 7 – Năm 2023)
211/TB-CĐKTCNQN
Nhắc lại việc số hóa, lưu trữ minh chứng trên mạng nội bộ phục vụ cho báo cáo Tự đánh giá năm 2022
209/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
206/TB-CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
205/KH-CĐKTCNQN
Hội giảng cấp trường năm học 2022 – 2023
196/TB-CĐKTCNQN
Quản lý và cập nhật hồ sơ điện tử đối với cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên
194/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 6 – Năm 2023)
06/TB-TKTCV
Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định Đợt 2 năm 2023
197/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch khai mạc và bế mạc lớp bồi dưỡng nhà giáo
187/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề năm 2023
280/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy định mức thu tổ chức các khóa nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa, nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch quốc tế, nghiệp vụ Điều hành du lịch quốc tế
182/TB-CĐKTCNQN
Kiểm tra và xét chọn danh sách học sinh, sinh viên đề nghị nhận học bổng Học kỳ I, năm học 2022 - 2023
181/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 5 – Năm 2023)
179/TB-CĐKTCNQN
Kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Nguyên tại cuộc họp Ban chỉ đạo hoạt động đào tạo trung cấp tại các Trung tâm GDNN-GDTX
178/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Hướng dẩn du lịch nội địa khóa 4 năm 2023
175/KH-CĐKTCNQN
Công tác tháng 03 năm 2023
169/TB-CĐKTCNQN
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xửl ý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
166/KH-CĐKTCNQN
Chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức năm 2023
165/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 4 – Năm 2023)
164/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tuyển sinh Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục mầm non (hệ vừa làm vừa học)
160/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2023
568/SLĐTBXH-VLGDNN
Rà soát các điều kiện để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
157/TB-CĐKTCNQN
Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non và ngành Giáo dục tiểu học, khóa học 2019 - 2022
156/TB-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện sổ tay HSSV điện tử (lần 2)
152/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023
141KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 3–Năm 2023)
140KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Thi lại tốt nghiệp Môn ToánTrung học phổ thông
139TB-CĐKTCNQN
Lựa chọn mẫu và màu sắc đồng phục bảo hộ
138/KH-CĐKTCNQN
Tham gia Giải Việt dã tỉnh Bình Định năm 2023
137/TB-CĐKTCNQN
Tập trung sinh viên khóa 14 niên khóa 2020 - 2023 nghe giải thích việc thông báo nộp học phí còn lại
694/BGDĐT-KHTC
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ
135/CĐKTCNQN-QLTBVTSX
Đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII, năm 2022 - 2023
134/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2023
118/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo Sơ kết học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022 - 2023
115/KH-CĐKTCNQN
Công tác pháp chế năm học 2022 – 2023
114/KH-CĐKTCNQN
Đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
113/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (Đợt 2 – Năm 2023)
112/KH-CĐKTCNQN
Thẩm định chương trình đào tạo đợt 01 năm 2023
110/CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo sơ kết học kỳ I và Phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023
108/KH-CĐKTCNQN
Truyền thông về "Năm An toàn giao thông năm 2023"
101/CĐKTCNQN
Triển khai Cuộc thi viết "Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bình Định"
148/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 3, năm học 2022 - 2023
96/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường năm học 2022 - 2023
94/TB-CĐKTCNQN
Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2022 - 2023
92/TB-CĐKTCNQN
Tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng Giáo dục mầm non, hình thức vừa làm vừa học năm 2023, tại tỉnh Bình Định
147/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập các Đoàn Thực tập sư phạm 2 tại các trường Mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn năm học 2022-2023
145/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập các Đoàn Dự giờ minh họa tại các trường Mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn, năm học 2022-2023
136/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2023
77/TB-CĐKTCNQN
Tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2023
76/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2023
73/TB-CĐKTCNQN
Nộp học phí học bổ sung các môn theo chương trình chuyển đổi nghề
95/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành danh mục nghề, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
68/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ tốt nghiệp Cao đẳng liên thông khóa 15 - Sinh viên Lào
54KH-CĐKTCNQN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
50/TB-CĐKTCNQN
Tuyển sinh Cao đẳng, trung cấp năm 2023
49/TB-CĐKTCNQN
Điều chỉnh tiến độ học tập học kỳ II năm học 2022-2023 các lớp thuộc khối Trung cấp khóa 16
46/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường việc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường của học sinh, sinh viên đầu học kỳ II, năm học 2022 -2023 (Đợt I)
45TB-CĐKTCNQN
Tuyển sinh khóa học nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa
43/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/01/2023 của Chính phủ
42/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2022
27/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2023
26/TB-CĐKTCNQN
Quản lý và khai thác hồ sơ điện tử đối với cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên
25/TB-CĐKTCNQN
Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
24/TB-CĐKTCNQN
Rà soát số lượng cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4
23/TB-CĐKTCNQN
Quy định chung về thanh quyết toán kinh phí
22/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2023
36/TCGDNN-VP
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
18/TB-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện sổ tay HSSV điện tử
15/KH-CĐKTCNQN
Thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
71/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận danh sách học sinh, sinh viên được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg Năm 2022
13/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký nghề và chỉ tiêu tuyển sinh tại trường, tại các Trung tâm
12/KH-CĐKTCNQN
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
06/TB-CĐKTCNQN
Thông báo Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023
68/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023
60/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
05/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tổ chức hoạt động của Đội tự quản, tự bảo đảm an ninh trật tự năm học 2022.2023
04/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch triển khai thực hiên nghị quyết 13 của tỉnh ủy
01/TB-CĐKTCNQN
Thông báo về việc rà soát xếp loại hàng tháng trong năm 2022
607/TB-CĐKTCNQN
Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đợt 01 năm 2023
606/NQ-HĐT
Nghị quyết Hội đồng trường Quý IV-2022
602/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch nghỉ Tết và đón Xuân Quý Mão
601/TB-CĐKTCNQN
Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, văn minh, vì nhân dân phục vụ
598/TB-CĐKTCNQN
Kết luận của Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Tường tại cuộc họp về tuyển sinh, đào tạo liên thông trình độ cao đẳng
593/TB-CĐKTCNQN
Bổ sung đối tượng tham gia Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 (đợt III)
592/TB-CĐKTCNQN
Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp
258/QĐ-CĐKTCNQN
Quy định mức thu học phí đối với các lớp Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp
585/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tiếp nhận SV liên thông K16 26-12
250/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định về việc chi tiền thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2022
581/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2022-2023 đợt III
578/TB-CĐKTCNQN
Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm 2023
574/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị đón tiếp đoàn Nhật Bản đến làm việc tại trường
573/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường năm học 2022-2023
568/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2022
248/QĐ-CĐKTCNQN
Khen thưởng cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi toàn khóa đợt 4 năm 2022, đợt xét ngày 24/11/2022
247/QĐ-CĐKTCNQN
Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2022
246/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đợt 4 năm 2022, đợt xét 24/11/2022
565/TB-CĐKTCNQN
Kiểm kê tài sản hành chính năm 2022
555/TB-CĐKTCNQN
Mua Bảo hiểm y tế năm 2023
554/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Tư vấn, hướng nghiệp Đợt 12 năm 2022
550/KH-CĐKTCNQN
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2022 - 2023
547/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra việc học sinh, sinh viên chấp hành nội quy, quy chế nhà trường
242/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tham gia Chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật
238/QĐ-CĐKTCNQN
Khen thưởng tập thể HSSV xây dựng khu nội trú Văn minh, sạch đẹp, an toàn
544/TB-CĐKTCNQN
Cung cấp danh sách đại biểu ngoài tỉnh đến dự hội thảo, hội nghị được tổ chức tại Bình Định
543/TB-CĐKTCNQN
Thông báo tiếp lãnh sự CANADA
542/TB-CĐKTCNQN
Thông báo làm hộ chiếu điện tử
541/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch kê khai tài sản thu nhập năm 2022
535/KH-CĐKTCNQN
Tư vấn, hướng nghiệp (Đợt 11 - Năm 2022)
228/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy định Công tác Giáo viên chủ nhiệm trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
528/TB-CĐKTCNQN
Xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt II năm 2022
224/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề: Hướng dẫn du lịch; Nghiệp vụ nhà hàng; Nghiệp vụ lưu trú; Nghiệp vụ lễ tân; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật pha chế đồ uống
517/TB-CĐKTCNQN
Kiểm tra, đối chiếu bản chính Bằng Tốt nghiệp
515/TB-CĐKTCNQN
Kết luận cuộc họp bàn đào tạo tại các Trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh Bình Định
194/QĐ-CĐKTCNQN
Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phục vụ Hội giảng Nhà giáo GDNN Toàn quốc năm 2021
501/KH-CĐKTCNQN
Rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo Nghề Biểu diễn nhạc cụ phương Tây năm 2022
498/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh khóa 16 nhập học tại Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát và thị xã An Nhơn
496/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ chào cờ và truyền thông về nguy cơ, hậu quả và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông năm 2022
178/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2022
495/KH-CĐKTCNQN
Cập nhật, khai thác dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp
493/KH-CĐKTCNQN
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022
490/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
489/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra thực hiện Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo năm 2022
488/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra thực hiện Tự đánh giá chất lượng Cơ sởgiáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2022
484/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm 2022
478/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu học sinh, sinh viên xét nhận học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp năm học 2022 -2023
477/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022
167/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia Ngày hội Khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp năm 2022
476/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thi đua xây dựng khu nội trú "Văn minh, sạch đẹp, an toàn" Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2022
475/CĐKTCNQN-CTHSSV
Tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo qua mạng xã hội
474/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức lớp bồi dưỡng nhà giáo GDNN, người dạy nghề năm 2022
480/KH-CĐKTCNQN
Tham gia ngày Hội khởi nghiệp HSSV giáo dục nghề nghiệp năm 2022
472/TB-CĐKTCNQN
Tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
3337/CATP-CSHS
Phối hợp tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo qua mạng
460/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo các nghề trình độ sơ cấp năm 2022
459/HD-CĐKTCNQN
Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2026 – 2031
458/TB-CĐKTCNQN
Bổ sung Sơ yếu lý lịch cán bộ, viên chức, người lao động
155/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp
454/TB-CĐKTCNQN
Thời gian tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho CBCCVC&NLĐ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
451/CĐKTCNQN-CTHSSV
Cử đoàn tham gia tiếp nhận học sinh khóa 16 nhập học tại Các Trung tâm GDNN-GDTX
127/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo các nghề: Điện công nghiệp; Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Hàn; May công nghiệp; Kỹ thuật chế món ăn; Nuôi và phòng trị bệnh cho gà; Trồng rau hữu cơ; Công nghệ ô tô trình độ sơ cấp năm 2022
448/CĐKTCNQN-CTHSSV
Triển khai Cuộc thi sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá
447/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh khóa 16 nhập học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước, Tây Sơn và Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định
125/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Sư phạm GDNN năm 2022
446/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023
444/KH-CĐKTCNQN
Rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo nghề Công nghệ may, năm 2022
439/KH-CĐKTCNQN
Triển khai công tác nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022 - 2023
116/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm rà soát, cập nhật chương trình đào tạo nghề Công nghệ may, năm 2022
441/KH-CĐKTCNQN
Hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
440/CĐKTCNQN-KTTC
Thông báo lần 2 về việc nhận tiền Miễn, giảm học phí của Học sinh - sinh viên
429/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
433/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký danh sách CBCCVC đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2
434/KH-CĐKTCNQN
Học tập, bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên năm học 2022 - 2023
423/TB-CĐKTCNQN
Số liệu học sinh, sinh viên toàn trường học kỳ I, năm học 2022 - 2023
421/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Bình Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
420/TB-CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy định Công tác Giáo viên chủ nhiệm trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
418/TB-CĐKTCNQN
Thu học phí qua tài khoản ngân hàng của nhà trường
416/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập doanh nghiệp, thực tế các cơ quan chuyên môn cho nhà giáo, năm học 2022 – 2023
415/TB-CĐKTCNQN
Chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2022 - 2023
105/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng năm học 2022-2023
408/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2022
407/TB-CĐKTCNQN
Góp ý bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 -2023
104/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban chủ nhiệm rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng
406/KH-CĐKTCNQN
Rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo Nghề Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh, năm 2022
103/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng xét công nhận kết thúc khóa đào tạo
401/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 15
396/TB-CĐKTCNQN
Tôn vinh cá nhân và gia đình có thành tích hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện nhân dịp 14/6/2023
101/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập các đoàn Dự giờ minh họa tại các trường Mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn, năm học 2022-2023
100/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập các đoàn Thực tập sư phạm 1 tại các trường Mầm non thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quy Nhơn, năm học 2022-2023
395/HD-CĐKTCNQN
Hướng dẫn Dự giờ minh họa và Thực tập sư phạm 1 năm học 2022-2023
15/CĐKTCNQN-TCCB
Quy ước hoạt động của mô hình "Đội tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự"
97/QĐ-CĐKTCNQN
Kiện toàn Đội tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự năm 2022
391/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh khóa 16 nhập học tại Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Nhơn
94/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
93/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
390/TB-CĐKTCNQN
Chọn cử sinh viên tham dự Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ III, năm 2022
386/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
379/NQ-CĐKTCNQN
Nghị quyết Hội nghị viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 2022 - 2023
383/TB-CĐKTCNQN
Cho học sinh học bù lịch tuần sinh hoạt công dân đầu khoá năm học 2022-2023
84/QĐ-CĐKTCNQN
Cử đoàn cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022
83/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ và sinh viên tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
375/HD-CĐKTCNQN
Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
377/TB-CĐKTCNQN
HSSV đi học lại sau bão số 4
370/CĐKTCNQN-CTHSSV
Đối phó cơn bão số 4
368/TB-CĐKTCNQN
Chủ động ứng phó với bão số 4
366/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch nội địa
07/CĐKTCNQN-QLTBVTSV
Tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022
365/TB-CĐKTCNQN
Xét chọn, kiểm tra danh sách học sinh, sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2021-2022
363/TB-CĐKTCNQN
Xét chọn khen thưởng danh hiệu tập thể lớp học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
362/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẩn du lịch nội địa Khóa 2 năm 2022
44/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023
43/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023
03/CĐKTCNQN-QLTBVTSX
Đề nghị cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022
360/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định
02/CĐKTCNQN-QLTBVTSX
Tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022
355/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường việc thực hiện nội quy, quy chế của học sinh, sinh viên trong toàn trường
357/CĐKTCNQN
Hỗ trợ truyền thông về Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Bình Định lần thứ III, năm 2022
356/CĐKTCNQN-CTHSSV
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
355/CĐKTCNQN-QLTBVTSX
Thời gian kiểm tra thiết bị tham gia Hội thi thiết bịđào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII,năm 2022
39/QĐ-CĐKTCNQN
Chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua trong năm học 2021-2022
354/KH-CĐKTCNQN
Phối hợp với Ban Công Nghiệp Số -Siemens Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn dành cho Giảng viên năm 2022 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
31/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ, nhân viên đi tuyển sinh tại các Trung tâm GDNN - GDTX trong tỉnh Bình Định
351/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức dự giờ minh họa và tổ chức thực tập sư phạm 1 cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non năm học 2022-2023
349/KH-CĐKTCNQN
Tuyển sinh tại các Trung tâm GDNN -GDTX trong tỉnh Bình Định
30/QĐ-CĐKTCNQN
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
347/TB-CĐKTCNQN
Ngừng giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên khóa 16 chuyển hệ, chuyển nghề, chuyển lớp và rút các khoản tiền
345/TB-CĐKTCNQN
Xét chọn nhà giáo GDNN tiêu biểu được tôn vinh nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10/2022
344/TB-CĐKTCNQN
Triển khai làm thẻ ATM miễn phí cho học sinh, sinh viên
342/TB-CĐKTCNQN
Lịch "Tuần sinh hoạt công dân" năm học 2022-2023
339/TB-CĐKTCNQN
Sử dụng văn bản điện tử
530/TB-CĐKTCNQN
Đường dây 22k V và Trạm biến âp mang điện
41/TB-BTC
Sơ loại tác phẩm Cuộc thi ảnh "Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng" trên Trang fanpage "Tin tức Bình Định" năm 2022
529/TB-CĐKTCNQN
Quy định độ tuổi tham gia thi đấu các môn tại vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh BĐ lần thứ IX năm 2022
526/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khảo sát ý kiến HSSV sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học
525/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức khảo sát ý kiến HSSV sau đợt thực tập
524/KH-CĐKTCNQN
Rà soát, cập nhật, bổ sung đề thi kết thúc môn học, mô đun, học phần vào ngân hàng đề thi
KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch công tác tháng 9
523/TB-CĐKTCNQN
Cung cấp danh sách thân nhân người Bình Định ở nước ngoài
633/QĐ-CĐKTCNQN
Cử cán bộ, giảng viên, nhân viên đi bàn giao thiết bị
518/TB-CĐKTCNQN
Nộp học phí liên thông lên đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 30 (2020-2023)
514/CĐKTCNQN
Triển khai Cuộc thi ảnh "Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng" trên trang fanpage "Tin tức Bình Định" năm 2022
330/TB-CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo
325/KH-CĐKTCNQN
Điều chuyển máy móc, trang thiết bị từ cơ sở Hoài Nhơn vè Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
324/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp và Ngày hội làm việc đợt 1 năm 2022
513/TB-CĐKTCNQN
Viên chức tham gia đoàn diễu hành Lễ khai mạc Đại hoại thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022
512/TB-CĐKTCNQN
Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022
511/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu HSSV nhận học bổng của Hội khuyến học tỉnh Bình Định
510/CĐKTCNQN
Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ; Quy chế chi tiêu nội bộ
627/QĐ-CĐKTCNQN
Phân công nhiệm vụ cán bộ
506/TB-CĐKTCNQN
Thống kê, báo cáo và kế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên
505/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023
503/TB-CĐKTCNQN
Lựa chọn nhà giáo tham gia chương trình Chứng chỉ năng lựcToàn cầu New Zealand
4836/UBND-KT
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT và tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ, quá tải, quá khổ
2586/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
2656/QĐ-UBND
Khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
2521/SLĐTBXH-VLGDNN
Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
2570/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
311/TB-CĐKTCNQN
Áp dụng sử dụng hệ thống sổ sách điện tử trong đào tạo
483/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên khóa 16 nhập học đợt 1
309/TB-CĐKTCNQN
Mua bảo hiểm HS-SV năm học 2022-2023
481/TB-CĐKTCNQN
Tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
16/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành chương trình Nghiệp vụ sư phạm giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp
15/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022
14/QĐ-CĐKTCNQN
Khen thưởng cho HSSV xếp loại xuất sắc, loại giỏi toàn khóa đợt 3 năm 2022
574/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học (lớp CH16) và ngành Giáo dục mầm non (lớp CM18AB) khóa học 2019-2022
573/QĐ-CĐKTCNQN
Phân công nhiệm vụ cán bộ
475/TB-CĐKTCNQN
Chuẩn bị đón tiếp đoàn chuyên gia KOICA khảo sát và làm việc về chương trình tình nguyện viên
44/2022/QĐ-UBND
Tiếp tục thực hiện mức thu học phí từ năm học 2022-2023 như năm học 2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
KHCT 8-2022
Kế hoạch công tác tháng 8/2022
570/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy trình cấp phát vật tư, nguyên liệu thực hành của trường CĐKTCNQN
468/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức cho học sinh tại các Trung tâm GDNN-GDTX tham gia học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh
466/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2022-2023
528/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận kết quả thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT Trung cấp khóa 14, khóa học 2020-2022; Trung cấp khóa cũ thi lại Khóa thi ngày 24-5-2022
464/KH-CĐKTCNQN
Đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 tại trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
462/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
418/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban chủ nhiệm biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp
458/TB-CĐKTCNQN
Góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
2197/QĐ-UBND
Bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
2196/QĐ-UBND
Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
2166/SLĐTBXH-VLGDNN
Thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022
101/KH-UBND
Tổ chức Cuộc thi ảnh "Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng" trên Trang fanpage "Tin tức Bình Định" năm 2022
450/KH-CĐKTCNQN
Mua sắm vật tư, dụng cụ và linh kiện thực hành học kỳ I năm học 2022-2023
04/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận miễn, giảm nội dung môn học GDQPAN cho HSSV năm 2022
538/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ phục vụ tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN năm học 2021-2022
537/QĐ-CĐKTCNQN
Cử CB, GV, NV tham dự Lớp bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý cơ sở GDNN"
449/KH-CĐKTCNQN
Thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
445/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2021 - 2022
444/CĐKTCNQN
Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
527/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Tổ giám sát Kỳ thi tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học; khóa thi ngày 14-7-2022
526/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Khóa thi ngày 14-7-2022
523/QĐ-CĐKTCNQN
Xếp loại và công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022
286/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022
525/QĐ-CĐKTCNQN
Điều động cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự Buổi nói chuyện về khoa học đại chúng của Giáo sư Duncan Haldane, giải Nobel Vật lý năm 2016
431/TB-CĐKTCNQN
Chọn cử HSSV dự Buổi nói chuyện về khoa học đại chúng của giáo sư Duncan Haldane, giải Nobel Vật lý năm 2016
1094/NHCSBD-KHNV
Triển khai cho vay nhà ở xã hội thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố
427/CĐKTCNQN
Tạo điều kiện cho Cán bộ - Giảng viên, Học sinh - Sinh viên tham gia tập luyện Văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
279/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, lớp CH14B (khóa 2017-2020)
278/TB-CĐKTCNQN
Thời gian nghỉ hè năm học 2021-2022; thời gian nhập học năm học 2022-2023 và Tổ chức môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh
277/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022
KH072022
Kế hoạc công tác tháng 7 năm 2022
424/CĐKTCNQN
Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
150-KH/BTGTW
Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
1274/TCGDNN-TCCB
Sưu tầm tài liệu, hình ảnh hiện vật cho Phòng truyền thống Giáo dục nghề nghiệp (lần 2)
567-CV/BTGTU
Phối hợp chỉ đạo, triển khai Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022
490/QĐ-CĐKTCNQN
Khen thưởng cho HS, SV xếp loại Xuất sắc, Giỏi toàn khóa đợt 2 năm 2022, xét ngày 17-5-2022
489/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, đợt xét 17-5-2022
417/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
266/QĐ-CĐKTCNQN
Công nhận 11 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
88/KH-UBND
Thực hiện chương trình Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh
03-KH/ĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ  (9/7/1912 - 9/7/2022)
1031/SVHTT-QLVH
Hỗ trợ tuyên truyền, thông báo về Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư lần thứ III
444/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
257/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN
256/TB-CĐKTCNQN
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022
1930/QĐ-SLĐTBXH
Tặng Giấy khen của GĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho đơn vị đạt Giải toàn đoàn tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
255/TB-CĐKTCNQN
Triển khai, tiếp nhận và xử lý hồ sơ rà soát các ngành nghề đào tạo phục vụ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN năm 2022
405/TB-CĐKTCNQN
Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2021 - 2022
402/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ
394/TB-CĐKTCNQN
Xác định nghề đào tạo tại các Trung tâm GDNN-GDTX
253/KH-CĐKTCNQN
Rà soát, xây dựng cập nhật Hồ sơ chương trình đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp
252/TB-CĐKTCNQN
Kê khai số Căn cước công dân hoặc số Định danh cá nhân
1541/SLĐTBXH-VLGDNN
Rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
384/CĐKTCNQN
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh niên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định
247/KH-CĐKTCNQN
Rà soát các ngành, nghề đào tạo phục vụ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2022
246/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng rà soát các ngành, nghề đào tạo phục vụ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2022
242/KL-CĐKTCNQN
Kết luận của Ban giám hiệu về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đào tạo quý II-2022
386/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua khen thưởng năm học 2021-2022
372/KH-CĐKTCNQN
Thực hiện công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Trường CĐ KTCN Quy Nhơn giai đoạn 2026-2031
371/TB-CĐKTCNQN
Xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt I năm 2022
367/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế đánh giá chất lượng, xếp loại kkets quả lao động hàng tháng và đánh giá phân loại viên chức, xét công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của Trường CĐ KTCN QN
364/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của Trường CĐ KTCN Quy Nhơn
260/CĐKTCNQN
Xét chọn Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
249/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu HSSV nhận học bổng của cựu học sinh Ban Toán Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
245/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
243/TB-CĐKTCNQN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022
240/KH-CĐKTCNQN
Hoạt động đỡ đầu cho sinh viên Lào năm 2022
322/QĐ-CĐKTCNQN
Điều động CB, GV, NV tham dự Lễ kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ IV, năm 2022
316/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy chế làm việc các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
244/TB-CĐKTCNQN
Chọn cử HSSV dự Lễ kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tôn vinh tri thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ IV, năm 2022
238/KHLT-CĐKTCNQN-CĐCS
Tham gia Hội thao cán bộ, viên chức các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022
235/TB-CĐKTCNQN
Phối hợp cập nhập điểm vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo
236/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh (đợt 7, năm 2022)
237/TB-CĐKTCNQN
Thông báo đăng ký khám sức khỏe định kỳ năm 2022
303/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập BGK Hội giảng Nhà giáo cấp trường năm học 2021-2022
233/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức Hội giảng cấp trường năm học 2021 - 2022
226/TB-CĐKTCNQN
Sử dụng Sổ tay tuyển sinh điện tử năm 2022
225/TB-CĐKTCNQN
Sử dụng email qcet@cdktcnqn.edu.vn
283/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Các Ban giúp việc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Trường năm học 2021-2022
282/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Trường năm học 2021-2022
279/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
271/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Các Ban giúp việc Kỳ thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT, TC K14, khóa học 2020-2022, Khóa thi ngày 24-5-2022
270/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT, Trung cấp khóa 14, khóa học 2020-2022, khóa thi ngày 24-5-2022
217/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
216/KH-CĐKTCNQN
Thi tốt nghiệp các môn văn hóa Trung học phổ thông Khóa 14
255/QĐ-CĐKTCNQN
Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
214/TB-CĐKTCNQN
Điều chỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch Hội giảng cấp trường năm học 2021 - 2022
212/TB-CĐKTCNQN
Ủy quyền giải quyết công việc
204/TB-CĐKTCNQN
Cung cấp danh sách hội viên tham dự Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022 - 2027
201/CĐKTCNQN
Tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất
196/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra điều kiện dạy học các lớp Trung cấp bố trí tại các Trung tâm GDNN-GDTX
192/KH-CĐKTCNQN
Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2021 - 2022
191/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
190/CV-CĐKTCNQN
Phát động Cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai"
189/TB-CĐKTCNQN
Tập huấn hệ thống quản lý văn bản và điều hành EOffice
184/TB-CĐKTCNQN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục nghề nghiệp năm 2022
72/TB-ĐU
Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
208/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban tổ chức và cácTiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
177/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn của nhà giáo năm học 2021 - 2022
171/TB-CĐKTCNQN
Số hóa Sổ tay tuyển sinh năm 2022
617/SLĐTBXH-VLGDNN
Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục cơ sở vật chất, trang bị tối thiểu đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho 17 nghề
165/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký tiêm vaccine Covid-19 mũi 03
164/TB-CĐKTCNQN
Thay đổi thời gian tổ chức Lễ ký kết hợp tác với doanh nghiệp năm 2022 và Hoãn tổ chức Chương trình đối thoại giữa BGH với HSSV năm học 2021 - 2022
157/TB-CĐKTCNQN
Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 2019 - 2022 và khóa 2020 - 2022 của HSSV tại cơ sở 684 Hùng Vương
156/KH-CĐKTCNQN
Chương trình đối thoại giữa BGH với HSSV năm học 2021 - 2022
149/TB-CĐKTCNQN
Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đói với HSSV Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
106/TB-CĐKTCNQN
Nhận miễn, giảm học phí
132/TB-CĐKTCNQN
Cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử Nhà trường
117/KH-CĐKTCNQN
Tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN Trường CĐ KTCN Quy Nhơn năm 2022
111/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm 2022
119/TB-CĐKTCNQN
Điều chỉnh thông tin trên phần mềm Quản lý đào tạo và cổng thông tin điện tử Nhà trường
903/UBND-KT
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
110/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế đánh giá chất lượng, xếp loại kết quả lao động hàng tháng và xét công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của Trường CĐ KTCN QN
107/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức thực tập sản xuất cho HSSV học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
BBLV theo Quyết định 4683/QĐ-UBND
Biên bản kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trường CĐ KTCN QN theo Quyết định 4683/QĐ-UBND
90/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
93/KH-CĐKTCNQN
Kiểm tra tăng cường việc thực hiện nội quy, quy chế của HSSV toàn trường
91/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
89/TB-CĐKTCNQN
Triển khai làm thẻ ATM miễn phí cho HSSV
65/TB-CĐKTCNQN
Thông báo vv thay đổi đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và thay đổi thông tin của cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN
106/ĐL-SVHTT
Điều lệ giải Việt giã Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022
56/TB-CĐKTCNQN
Kế hoạch học tập học kỳ II, năm 2021-2022
16/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định khen thưởng HSSV xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi toàn khóa; đợt xét ngày 10-01-2022
15/QĐ-CĐKTCNQN
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022; đợt xét 10-01-2022
28/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2021 - 2022
48/TB-CĐKTCNQN
Phương án tổ chức dào tạo học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
29/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch nghỉ tết và đón xuân Nhâm Dần 2022
28/KH-CĐKTCNQN
Thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Thôn 4, xã An Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình Định nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
15/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức Lễ TN Cao đẳng Liên thông K14 và Trung cấp K13 (SV Lào)
24/KH-CĐKTCNQN
Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022
2222/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19NQ-CĐKTCNQN-HĐT
Nghị quyết Hội đồng trường Q1-2022
17/TB-CĐKTCNQN
Thông báo thống kê tình hình HSSV tiêm vắc xin phòng Covid19
10/TB-CĐKTCNQN
Thông báo rà soát, đánh giá, bổ sung, xây dựng Quy chế làm việc của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm
15/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tổ chức Lễ TN CĐLT K14 và Trung cấp K13 (sv lào)
01/TB-BQL
Tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 516/Quân khu 5
656/KH-CĐKTCNQN
Thi tốt nghiệp lớp Hàn 19Q123A
655/KH-CĐKTCNQN
Xây dựng chương trình các môn văn hóa THPT cho các nghề thuộc nhóm II áp dụng cho ngành nghề Nông - Lâm - Ngư nghiệp
654/KH-CĐKTCNQN
Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022
639/KH-CĐKTCNQN
Xây dựng Đề án vị trí việc làm Tường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2021 - 2025
3020/KH-SLĐTBXH
Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 về lĩnh vực lao động - việc làm và xã hội
2868/SLĐTBXH-VLGDNN
Phát động phong trào thi đua GDNN đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
630/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch xét TN CĐ liên thông K14 (SV Lào) và TC K13 2 năm (HS Lào)
617/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tổ chức hội nghị viên chức năm học 2021 - 2022
616/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến Dự thảo xây dựng Đề án Vị trí việc làm Trường CĐ KTCN Quy Nhơn
485/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm giai đoạn 2021 - 2025 của Trường CĐ KTCN Quy Nhơn
614/TB-CĐKTCNQN
Đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV học kỳ i năm học 2021 - 2022
613/TB-CĐKTCNQN
Nâng bậc lương trước thời hạn đợt II năm 2021
608/TB-CĐKTCNQN
Thông báo về việc mua Bảo hiểm năm học 2021 - 2022
590/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận HS K15 nhập học tại TT GDTX tỉnh Bình Định
588/CV-CĐKTCNQN
Tặng gói cước Data cho giảng viên, HSSV giảng dạy và học online
569/TB-CĐKTCNQN
Lấy ý kiến Dự thảo Quy định xét cử, quản lý cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên và người lao động đi học tập, công tác, bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước
575/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tổ chức đón tiếp học sinh khóa 15 nhập học tại TT GDNN-GDTX Phù Cát, Phù Mỹ
573/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19
566/BC-CĐKTCNQN
Báo cáo kết quả và đề nghị khen thưởng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
556/KH-PBGDPL
Hưởng ứng Ngày PL nước Cộng hòa XHCN Việt nam năm 2021 của Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn
555/KH-CĐKTCNQN
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 - 2022
557/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức tiếp nhận HS khóa 15 nhập học tại TT GDNN-GDTX Hoài Nhơn
441/QĐ-CĐKTCNQN
QĐ Xét duyệt thiết bị tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
437/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng xét duyệt thiết bị tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022
544/TB-CĐKTCNQN
Kiểm tra, đối chiếu bản gốc bằng tốt nghiệp
543/TB-CĐKTCNQN
Rà soát, kiểm tra danh sách HS trung cấp khóa 15 đăng ký học văn hóa năm học 2021 - 2022
542/HD-CĐKTCNQN
Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với HS-SV năm học 2021 - 2022
539/TB-CĐKTCNQN
Tổ chức giảng dạy tập trung cho HS-SV vào ngày 08-11-2021
538/BC-CĐKTCNQN
Tổ chức đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo GV sau khi sáp nhập Trường
536/TB-CĐKTCNQN
Cấp bổ sung tài khoản mạng nội bộ
535/TB-CĐKTCNQN
Bổ sung tài khoản Google Workspace for Education miền @cdktcnqn.edu.vn
516/NQ-CĐKTCNQN-HĐT
Hội đồng trường Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021
515/TB-CĐKTCNQN
Thực hiện chế độ báo cáo
508/TB-CĐKTCNQN
Chuyển đổi hệ thống Email công vụ đặt tại máy chủ Mắt Bão sang hệ thống Google Workspace for Education
507/KH-CĐKTCNQN
Triển khai dạy và học linh hoạt, phù hợp với tình hình mới
504/KH-CĐKTCNQN
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 2021
502/TB-ĐTNCKH
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đối với HSSV đã được công nhận TN trong đợt xét TN Đợt III năm 2021
496/KH-CĐKTCNQN
Kế hoạch tổ chức soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ
495/HD-CĐKTCNQN
Hướng dẫn thực hiên chính sách nội trú cho HSSV năm 2021
440-441/KHLT-TĐKT
Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và Phát động Phong trào thi đua đợt I
486/TB-CĐKTCNQN
Hướng dẫn tham gia sinh hoạt trực tuyến chính trị đầu khóa 15 năm học 2021-2022
483/TB-CĐKTCNQN
Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa 15 năm học 2021 - 2022
362,363/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Ban chi đạo, các Tổ Chuyên môn, CSVC, KT mạng, Hậu cần chuẩn bị tham dự Hội giảng NGGDNN toàn quốc 2021
343-361/QĐ-CĐKTCNQN
Các Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, điều động nhân viên và phân công nhiệm vụ
478/TB-CĐKTCNQN
Khảo sát HSSV có nhu cầu vay vốn tín dụng mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến
342/QĐ-CĐKTCNQN
Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu
474/TB-CĐKTCNQN
Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
6177/UBND-VX
Tạo điều kiện cho HSSV vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
472/TB-CĐKTCNQN
Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Lê Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
319/QĐ-CĐKTCNQN
Thành lập Hội đồng tiếp nhận bàn giao sau sáp nhập
459/TB-CĐKTCNQN
Đăng ký tổ chức thi kết thúc MH/MĐ theo hình thức trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2021-2022
5744/UBND-KT
Điều chỉnh quy hoạch mở rộng Trường CĐ KTCN Quy Nhơn
458/KH-CĐKTCNQN
Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19
219/TTUD
Phối hợp tổ chức Chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp
448/TB-CĐKTCNQN
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2433/SLĐTBXH-GDNN
Triển khai hướng dẫn nội dung tổ chức Họi thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Tỉnh năm 2022
127/SKHCN-BTC
Mời tham gia và hỗ trợ truyền thông Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2021
04/TB-CĐKTCNQN
Hướng dẫn làm thủ tục xác nhận là HSSV của trường