Xét Tốt nghiệp - đợt 1 năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2023 – 2024 và kế hoạch số 05/KH-CĐKTCNQN ngày 02/01/2024 của Hiệu trưởng về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

Sáng ngày 30/01/2024 nhà trường tổ chức họp hội đồng để xét tốt nghiệp cho HSSV cao đẳng khóa 15, cao đẳng liên thông khóa 16 và học sinh trung cấp đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Tổng số HSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 là 482 HSSV, trong đó:

          Cao đẳng liên thông khóa 16: 73 sinh viên

          Cao đẳng khóa 15: 370 sinh viên

          Trung cấp: 39 học sinh

Kết thúc buổi họp sáng nay, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ và tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho HSSV, tạo điều kiện cho các em tham gia thị trường lao động sau khi ăn tết cổ truyền.

 

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Hình ảnh: Tổ QTM