Trường nghề tự đánh giá chất lượng để khẳng định thương hiệu

Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), chất lượng đào tạo không chỉ nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh giữa các cơ sở GDNN mà để biết năng lực các trường đang ở đâu.

Từ năm 2008, khi Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH về hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề. Từ đó, công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, tự đánh chất lượng chương trình đào tạo là hoạt động thường niên của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại Bình Định, trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn đã tiếp cận và tiến hành tự kiểm định nội bộ. Năm 2009, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN được Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục GDNN) đánh giá ngoài và đạt cấp độ 3 (cấp độ cao nhất).

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN và đạt kiểm định Chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp vào năm 2020

Đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp tục đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN vào năm 2015, 2020 và đạt kiểm định Chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp vào năm 2020.

Ông Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, chia sẻ: "Có 3 lý do mà nhà trường xác định tự kiểm định. Thứ nhất, ngoài kiểm định là chiến lược của nhà trường thì chúng tôi muốn biết trường đang ở đâu trong lĩnh vực GDNN. Thứ hai, đây là cách để khẳng định thương hiệu với người học, với doanh nghiệp. Thứ ba, đạt kiểm định chất lượng thì sẽ được nhà nước đầu tư để hoàn thiện chất lượng đào tạo, có cơ hội được đặt hàng đào tạo…".

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở GDNN và đạt kiểm định Chương trình đào tạo nghề Điện Công nghiệp vào năm 2020

Doãn Công

Nguồn Dantri.com.vn