Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2019-2020

Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động trong Nhà trường cần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với Ban giám hiệu tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020 – Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, được nhiều cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động đồng tình ủng hộ tại Hội nghị Viên chức năm học 2019-2020.

 

Thực hiện Nghị quyết tháng 9 năm 2019 của Đảng ủy nhà trường về việc tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2019-2020, ngày 28 tháng 9 năm 2019, Chính quyền và Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã phối hợp tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2019-2020.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2018-2019, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học 2019-2020; thảo luận, góp ý xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; giải đáp thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị, Ban giám hiệu đã báo cáo công khai tài chính năm học 2018-2019; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh, kiểm tra các hoạt động của Nhà trường trong năm học 2018-2019, kế hoạch hoạt động thanh, kiểm tra năm học 2019-2020 và lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban giám hiệu và cán bộ quản lý trong năm học 2018-2019.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy; ý kiến tham gia góp ý xây dựng từ các cán bộ, nhà giáo, viên chức và người lao động, tất cả vì mục tiêu chung: thực hiện “Hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện Đề án đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2016-2019 theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển ổn định, mở rộng quy mô, bảo đảm chất lượng, đáp ứng trên 90% yêu cầu của các tiêu chí trường chất lượng cao. Đủ năng lực nằm trong dự án các trường chất lượng cao đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Chính phủ; Nằm trong nhóm các trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên và các tỉnh phía nam”.

Hội nghị đã thống nhất và quyết tâm thực hiện tốt 21 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ đã đề ra.

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong năm học 2018-2019, tại Hội nghị, Nhà trường đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại và quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Cũng tại đây, Nhà trường đã tặng Giấy khen và thưởng đột xuất đối với 02 nhà giáo đạt giải cao trong Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019.

Ban giám hiệu Nhà trường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu

năm học 2018-2019

 

Tiến sĩ: Võ Thị Tuyết Nhung – Phó Hiệu trưởng phụ trách tặng Giấy khen cho 02 nhà giáo đạt giải cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI, năm 2019

Phòng TCCB