Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ nhận chứng nhận thành viên Seameo Network

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, tổ chức SEAMEO ( Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á) đã cấp chứng nhận cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là thành viên tích cực với những đóng góp cho chương trình hành động của mạng lưới các trường và học viện dạy nghề thuộc tổ chức SEAMEO. 

Qua việc cấp chứng chỉ, tổ chức SEAMEO bày tỏ hy vọng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp tục đóng góp và được hưởng lợi từ các chương trình SEAMEO tôi để phát triển năng lực cho giáo viên và sinh viên tại trường.

Tiếp theo chương trình thường niên, SEAMEO mong muốn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp tục tham gia chương trình - "Trại sáng tạo SEAMEO thứ 4: Nghề nghiệp tương lai cho thanh niên" với 19 khóa học trực tuyến tại địa chỉ: http://creativecamp4.seameo.org/ với thời hạn đăng ký là ngày 15 tháng 03 năm 2019.