Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp đợt I và Ngày hội việc làm năm 2022

I. Mục đích

- Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2022.

- Tuyên dương, khen thưởng những học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

- Giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: ngày 20 tháng 9 năm 2022:

- Từ 07h00 – 09h00: Học sinh, sinh viên tham gia các gian hàng tuyển dụng;

- Từ 09h00 – 11h00: Trao bằng tốt nghiệp

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cơ sở 172 An Dương Vương, TP Quy Nhơn.

*Lưu ý: Sinh viên cần bằng tốt nghiệp tạm thời liên hệ phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học