Thông báo kết quả xét tốt nghiệp Cao đẳng K12, Trung cấp K13 và Cao đẳng liên thông K14

Nhà trường thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020 - 2021 của Cao đẳng K12, Trung cấp K13 và Cao đẳng liên thông K14.

Mọi phản hồi liên quan thông tin cá nhân và điểm, học sinh - sinh viên liên hệ trực tiếp thầy Nghĩa - Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, số điện thoại 0888088966, hạn cuối đến thứ hai, ngày 02/8/2021 để giải quyết.

Học sinh - sinh viên nhấn vào liên kết dưới xem kết quả tốt nghiệp:

Kết quả xét tốt nghiệp Cao đẳng K12

Kết quả xét tốt nghiệp Trung cấp K13

Kết quả xét tốt nghiệp Cao đẳng liên thông K14