Tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ VII, năm 2022 được tổ chức từ ngày 10 - 14/10/2022 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với số lượng thiết thị tham gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Phản ánh sự quan tâm, đầu tư của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sự đam mê, nhiệt huyết của các nhà giáo trong nghiên cứu khoa học, sản xuất chế tạo các thiết bị đào tạo tự làm phục vụ cho quá trình dạy và học hiệu quả, thiết thực đúng với yêu cầu của nội dung đào tạo.

05 thiết bị đại diện cho Nhà trường đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, các nhóm tác giả của từng thiết bị sẵn sàng thuyết minh, vận hành thiết bị để bước vào Hội thi.

Tổ QTM