Tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2023

Sáng ngày 18/2/2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh do báo Tuổi trẻ tổ chức tại Phú Yên.

Nhà trường tham gia chương trình nhằm giới thiệu chung về thông tin các hoạt động của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh, chọn ngành và chọn nghề của học sinh; kết nối Nhà trường với các trường THPT, Nhà trường với các doanh nghiệp.

Tại gian tư vấn của Nhà trường, nhiều học sinh đã đến tìm hiểu về ngành nghề trường đang đào tạo, các em được trải nghiệm các mô hình, sản phẩm do giảng viên và học sinh - sinh viên Nhà trường thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh: