Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường

Sáng ngày 01/10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Bình Định vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Dự Lễ có các đồng chí: Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (giữa) trao quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Bình Định
vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho lãnh đạo nhà trường

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Mỹ Quang đã công bố các quyết định: Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Bình Định vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Theo đó, sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Bình Định vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; trụ sở chính tại số 684 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Nguyên - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Bình Định giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Cũng tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm 16 ông/bà giữ chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị, phòng, khoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Bình Định từ khi thành lập đến nay trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định.

“Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Bình Định vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện để Trường mở rộng quy mô đào tạo, đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao của cả nước.” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tin tưởng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sẽ đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa, xứng đáng với thương hiệu và truyền thống lịch sử vẻ vang của mình.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, đào tạo nghề theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo công nhân lành nghề bậc cao cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, lao động có tay nghề cao cho các ngành dịch vụ và lao động xuất khẩu; quan tâm đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cần tập trung sắp xếp, bố trí đội ngũ viên chức, người lao động theo đề án vị trí việc làm; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý; đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, nâng cao tỷ lệ thời gian thực hành, tạo điều kiện cho học viên tiếp cận thực tế, thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận công nghệ mới. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; thường xuyên cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trên thế giới, các thành tựu nghiên cứu mới để áp dụng đưa vào chương trình giảng dạy…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng đề nghị các sở, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giúp đỡ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sáp nhập, sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả trong thời gian tới./.

Kim Loan

(https://vpub.binhdinh.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-ubnd-tinh/10283-le-cong-bo-quyet-dinh-sap-nhap-truong-cao-dang-binh-dinh-vao-truong-cao-dang-ky-thuat-cong-nghe-quy-nhon.html)