Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

Đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng chương trình đào tạo là công tác vô cùng quan trọng, nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng môi trường giáo dục trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

Khai mạc kiểm định chất lượng cơ sở GDNN tại trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

Trong các ngày từ 15/09/2020 đến 21/09/2020, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép hoạt động Kiểm định, (GCN số: 02/GCN-LĐTBXH, ngày 31/12/2019) đã tiến hành tiền kiểm định chất lượng cơ sở tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Đoàn đánh giá làm việc với BGH và các Trưởng Phòng, Khoa

ThS Nguyễn Duy Dũng, Trưởng đoàn kiểm định cho biết, đoàn đánh giá sẽ nghiên cứu, đánh giá chất lượng của Trường trên cơ sở khách quan, trung thực công bằng các tiêu chí như: Hoạt động đào tạo; Nhà giáo, cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình; Cơ sở vật chất chất, thiết bị đào tạo; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế…, với 100 tiêu chuẩn.

Đoàn đánh giá tham quan cơ sở vật chất của Nhà trường

Hiện hoạt động kiểm định đang diễn ra theo kế hoạch, TS. Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quá trình thực hiện luật GDNN, nhà trường đã thường xuyên tổ chức tự đánh giá, không ngừng cải thiện năng lực quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, thị trường lao động trong và ngoài nước.

Đoàn đánh giá dự giờ các tiết giảng 

Nhà trường nhận thấy đây là cơ hội để rà soát lại các hoạt động trong việc thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp tại trường, và mong rằng đây cũng dịp để minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của trường trong nhiều năm qua về đổi mới, chú trọng đào tạo thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong bối cảnh thế giới việc làm thay đổi mạnh mẽ.