Khảo sát ý kiến phản hồi của Học sinh - Sinh viên

Thân gửi Anh/Chị sinh viên (học sinh) của trường!

Nhằm nâng cao mục tiêu đào tạo sinh viên (học sinh) tốt nghiệp ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; nâng cao chất lượng công tác liên hệ thực tập tại các Doanh nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng đào tạo khóa học. 

 

KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HSSV

SAU TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

click để tham gia khảo sát

Đối tượng Khảo sát:

Toàn thể HSSV Khóa 13, CĐ LT K14

Thời gian khảo sát:

09/9 đến ngày 20/9/2022

HSSV quét mã QR để tham gia khảo sát:

KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HSSV

SAU ĐỢT THỰC TẬP

click để tham gia khảo sát

Đối tượng Khảo sát:

Toàn thể HSSV Khóa 13 (CĐ 13 ĐTCN; CĐ13 CNTT), Cao đẳng K14, Trung cấp K14.

Thời gian khảo sát:

09/9 đến ngày 20/9/2022

HSSV quét mã QR để tham gia khảo sát: