Khẳng định vị thế, thương hiệu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Qui Nhơn trực thuộc tỉnh Bình Định,Nhà trường có sứ mạng: đào tạo nguồn nhân lực đa ngành nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền trung, quốc gia và quốc tế. Mục tiêu Nhà trường phấn đấu là đạt trường chất lượng cao vào năm 2025 và đạt chuẩn quốc tế một số nghề đào tạo.

ThS.Phạm Văn Tường, phó Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai mạc

Hiện trường đào tạo 32 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp trong đó có 3 nghề trọng điểm quốc tế là: Cơ điện tử, Điện Công nghiệp, Điện tử công nghiệp; 2 nghề trọng điểm ASEAN là: Hàn, Cắt gọt kim loại và 2 nghể trọng điểm quốc gia là: Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin và nhiều nghề khác đào tạo theo nhu cầu.Trong những năm qua, tập thể nhà trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu được giao ở cả 3 hệ đào tạo; hoàn thiện đổi mới chương trình, giáo trình theo tích lũy modul, tín chỉ; áp dụng tổ chức giảng dạy; đào tạo chương trình chất lượng cao đối với các nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN, Quốc gia và đào tạo thí điểm nghề cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc; chất lượng đào tạo được nâng cao đáp ứng yêu cầu của thực tế sản xuất và thị trường lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên 100% đạt chuẩn theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo không ngừng được bổ sung tăng cường, thích ứng với chương trình đào tạo. Đời sống cán bộ, giáo viên, viên chức ổn định; trật tự an toàn, kỷ cương, kỷ luật của nhà trường được tăng cường …

Đoàn kiểm đinh làm việc với HSSV

Liên tục các năm 2007, 2015 ( theo các tiêu chí chất lượng của cơ sở dạy nghề), năm 2020 ( theo các tiêu chí chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp) nhà trường là cơ sở đạt kiểm định chất lượng; nghề điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Nhà trường luôn quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo từ ngày 11/5 - 21/5/2023 đã tiếp tục tiến hành kiểm định chất lượng các chương trinh đào tạo các nghề: Cơ điện tử, Cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng. Đoàn kiểm định chất lượng của Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực gồm các kiểm định viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm định, đã tham gia nhiều đoàn đánh giá ngoài, có cơ cấu chuyên môn phù hợp với cơ cấu ngành nghề đào tạo của trường.

Đoàn kiểm định đánh giá cơ sở theo 7 tiêu chí như: hoạt động đào tạo; phát triển chương trình, giáo trình; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí; cơ sở vật chất trang thiết bị, thư viện; dịch vụ người học; giám sát đánh giá chất lượng.., với 50 tiêu chuẩn; Cách thức thiết lập minh chứng có tham chiếu tự đánh giá và thực tế trong tổ chức đào tạo.

Đoàn kiểm định kiểm tra thiết bị nghề Cơ điện tử
Đoàn kiểm định làm việc với đại diện nhà giáo và cán bộ quản lý

Theo ThS.Đặng Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghệ Qui Nhơn cho biết Trường quyết tâm :”Đào tạo nguồn nhân lực  kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm thoả mãn nhu cầu học nghề gắn với việc làm của người dân và phát triển của cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế. Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”.

Đoàn kiểm định chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt của trường

Đánh gá về công tác đào tạo của trường PGS.TS Cao Văn Sâm, nguyên Phó Tổng cục trường Thường trực Tổng cục GDNN, cho rằng “ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Qui Nhơn hoạt động năng động, sáng tao theo hướng tự chủ, thường xuyên chú trọng bảo đảm chất lượng đào tạo, nên đã trở thành địa chỉ tin cậy về cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập”.

Văn Lý

(Nguồn: baodansinh.vn)