Khai giảng lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của học viên và đủ điều kiện được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa, ngày 21/02/2022 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức lễ Khai giảng khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa – khóa 1 cho 13 học viên.

Trong thời gian 03 tháng (từ 22/3/2022 đến 22/5/2022), học viên sẽ được Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật: Địa lý Việt Nam; Lịch sử Việt Nam; Văn hóa Việt Nam; Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch, những kiến thức chuyên môn của ngành và nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch về: Các vấn đề tổng quan về du lịch; Khu và điểm du lịch Việt Nam; Tâm lý khách du lịch; Nghệ thuật ứng xử và giao tiếp trong hướng dẫn du lịch; Y tế trong du lịch; Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn; Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn; Thực tế nghề cuối khóa; Quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ cuối khóa, những học viên đạt yêu cầu được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch nội địa theo quy định của Tổng cục Du lịch. Chứng chỉ có giá trị để làm thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa trên toàn quốc.

QTM