Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt I năm 2021

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-CĐKTCNQN ngày 27/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 cho HSSV Cao đẳng, Trung cấp theo kế hoạch sau:

I. Đối tượng, thủ tục

1. Đối tượng

- Học sinh trung cấp khóa 13 (1,5 năm) và học sinh trung cấp chưa tốt nghiệp từ khóa 12 trở về trước.

- Sinh viên cao đẳng chưa tốt nghiệp từ khóa 11 trở về trước.

2. Thủ tục

- Học sinh, sinh viên khóa cũ nộp đơn (theo mẫu) tại phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/3/2021.

- Học sinh, sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại đây. Nếu có sai sót, học sinh, sinh viên gặp giáo vụ phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học để kiểm tra điều chỉnh trước ngày 05/3/2021.

II. Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp

TT THỜI GIAN NỘI DUNG
1  23/02/2021 - 24/02/2021 Ra Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
2 05/3/2021 Tổng hợp danh sách dự xét tốt nghiệp
3 12/3/2021 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp
4 16/3/2021 Công bố danh sách công nhận tốt nghiệp
5 23/3/2021 Ra Quyết định công nhận tốt nghiệp
6 09/4/2021 Phát bằng tốt nghiệp