Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2024

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” hiện có sự tham gia của 172 quốc gia thành viên. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Ngày Đất ngập nước Thế giới là sáng kiến của Công ước Ramsar nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, từ đó có các hành động thúc đẩy việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi đất ngập nước. Các vùng đất ngập nước có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người thông qua các dịch vụ cung cấp, hỗ trợ, điều tiết và văn hóa. Những lợi ích mà vùng đất ngập nước mang lại giúp duy trì sự sống và là trung tâm của phúc lợi cho con người.

Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2024 với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.

Tại tỉnh Bình Ðịnh có các hệ sinh thái đất ngập nước rất đa dạng, bao gồm các vùng đất ngập nước nội địa như hồ Ðịnh Bình, hồ Núi Một, hồ Hội Sơn... các vùng đất ngập nước ven biển như đầm Ðề Gi, đầm Trà Ổ, đầm Thị Nại..., các vùng đất ngập nước này đều đóng vai trò rất lớn trong hoạt động nông nghiệp, kinh tế và văn hóa; và hiện nay các hoạt động du lịch về sinh thái đất ngập nước cũng đang được ưa chuộng và phát triển rộng rãi tại các địa điểm trên.

Căn cứ Công văn số 586/UBND-KT ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai hưởng ứng Ngày Ðất ngập nước Thế giới năm 2024, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường phát động cho đoàn viên, thanh niên, hội viên ra quân dọn vệ sinh trong toàn trường hưởng ứng Ngày Ðất ngập nước Thế giới năm 2024; chỉ đạo các Liên chi đoàn, Liên chi hội phối hợp với Đoàn, Hội các Phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tổ chức các hoạt động thu gom rác thải tại các khu dân cư ven đầm, hồ, tuyên truyền cho người dân không đổ rác xuống đầm, hồ gây ảnh hưởng chất lượng nước và hệ sinh thái đất ngập nước.