Hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp: Hướng đi tất yếu

          Gắn kết đào tạo giữa Nhà trường và Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay đang là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu theo yêu cầu phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (QCET). Trên tinh thần đó, nhà trường đã liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnhđể cung cấp nơi thực tập cho giáo viên, sinh viên cũng như hợp tác đào tạo kỹ năng thực hiện công việc cho cán bộ, công nhân viên của công ty.

 

 

        Ngoài việc đưa sinh viên đến thực tập hàng năm, vừa qua, từ ngày 26/11-06/12/2018, QCET đã tiến hành chuyển giao và hướng dẫn công nhân vận hành máy gia công CNC tại Công ty Cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (tỉnh Bình Dương). Sau khóa học, công nhân tại công ty đã có thể lập trình và vận hành tốt, thông thạo trên máy tiệnCNC (OT) và phay CNC (11M).

        Chắc chắn trong thời gian sắp tới, sẽ có nhiều liên kết như vậy nữa để nhà trường và cả doanh nghiệp sẽ có bước phát triển hơn nữa về nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

NTTH – Phòng QHQT