Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động thường niên, ngày 23 tháng 10 năm 2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tiến hành Hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức năm học 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2019. Hội nghị đã lựa chọn và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 đồng thời thực hiện ký kết giao ước thi đua năm học 2020 – 2021 giữa Chính quyền và Công đoàn. Thông qua Hội nghị, Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã phát động cán bộ, giảng viên và nhân viên của thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020. Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm:

  • Tăng cường công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 bằng nhiều hình thức và tuyển sinh liên tục, nhiều kỳ trong năm
  • Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng trong học sinh, sinh viên, đưa nội dung kỹ năng mềm vào giảng dạy theo hình thức chuyên đề.
  • Triển khai đề án Chương trình chất lượng cao 02 nghề trọng điểm là Cơ điện tử và Điện tử công nghiệp.
  • Tăng cường đảm bảo chất lượng công tác giáo dục, đào tạo từ khâu tổ chức, kiểm tra chương trình, giáo trình, đề thi, nội dung thi và rà soát hiệu chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình theo quy định
  • Rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thời điểm hiện tại.
  • Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động phong trào, hoạt động thi đua và đạt thành tích cao trong năm học.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Hội nghị

Đại diện Chính quyền và Đại diện Công đoàn ký kết Giao ước thi đua năm học 2020 - 2021

Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Phòng Tổ chức cán bộ