Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2022-2024

(BĐ) - Sáng 3.6, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024.

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2019-2022, Ban Chấp hành Đoàn trường đã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XX, với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức so với Nghị quyết đề ra. Công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, pháp luật và rèn luyện đạo đức, lối sống cho ĐVTN ngày càng chuyển biến tốt. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn và rèn luyện trong học sinh, sinh viên (HSSV) ngày càng được chú trọng hơn…

Các hoạt động tình nguyện đã thu hút nhiều ĐVTN tham gia, với nhiều kết quả nổi bật: Ra quân các đội tình nguyện sửa chữa, thay thế hệ thống điện cho 5 hộ gia đình khó khăn tại huyện An Lão; tặng và lắp đặt 8 máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh; tổ chức 6 đợt hiến máu tập trung đạt 964 đơn vị máu; ủng hộ gần 15 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ…

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đề ra một số chỉ tiêu, như: Hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới; thực hiện ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên cấp tỉnh; vận động nguồn lực xã hội tặng 150 suất học bổng cho HSSV; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 2.500 HSSV; nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi không nơi nương tựa…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 21 ủy viên và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đại biểu chính thức.

CHƯƠNG HIẾU - Báo Bình Định