Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 14, 15/4/2023, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội với sự tham dự của 102 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 280 Đoàn viên công đoàn toàn trường.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường đã được Ban Chấp hành và Đoàn viên công đoàn thực hiện thành công, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra. Từ đó, tạo ra những chuyển biến tích cực, tạo bước đột phá trên các mặt công tác, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào trong toàn Trường phát triển mạnh mẽ.
Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động, “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn trường đã đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có điểm mới là phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn và Nhà trường.
Đại hội thành công và đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Quy Nhơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với 11 thành viên. Đồng chí Lê Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường được đại hội tín nhiệm, bầu vào chức danh Chủ tịch Công đoàn trường khóa XVIII.

Một số hình ảnh Đại hội:

Tổ Quản trị mạng