Cô Võ Thị Tuyết Nhung và tập thể phòng Kế toán - Tài chính nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023

Sáng ngày 6/4/2024 thông qua cuộc họp Hội đồng Sư phạm Nhà trường, thầy Đặng Văn Phụng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Võ Thị Tuyết Nhung và tập thể phòng Kế toán - Tài chính vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thầy Đặng Văn Phụng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cô Võ Thị Tuyết Nhung và tập thể phòng Kế toán - Tài chính

Cô Võ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng Nhà trường vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác quản lý. Cô Võ Thị Tuyết Nhung là một cán bộ lãnh đạo tâm huyết có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023, giúp Nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo và các hoạt động khác.

Tập thể Phòng Kế toán - Tài chính cũng được trao Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tài chính, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Nhà trường. Phòng Kế toán - Tài chính đã thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách, quản lý tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần vào sự phát triển chung của Trường.

Việc cá nhân cô Võ Thị Tuyết Nhung và tập thể phòng Kế toán - Tài chính của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen là một vinh dự lớn lao, thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của Nhà trường cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đây cũng là động lực để Trường tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Minh Khuê - QTM

Hình ảnh: Tổ QTM