CĐCS trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Thự hiện Công văn số 18/CĐVC ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 12/CĐCS ngày 06/7/2020 của BCH Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 25/7/2020 Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định; đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đảng ủy Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu Nhà trường và 20 đại biểu là UV BCH Công đoàn Trường; UV UBKT; các đồng chí là tổ trưởng các tổ công đoàn.

Hội nghị đã đánh giá tình hình phong trào CBVCLĐ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022 và các nghị quyết của công đoàn cấp trên; rút ra những kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng thời kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Trường khóa XVII, bảo đảm đủ số lượng và đảm bảo chất lượng để tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Công đoàn Trường và công đoàn các cấp.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đảng ủy Trường cùng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà BCH cũng như tập thể đoàn viên của CĐCS Trường đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí đã động viên Công đoàn Cơ sở Trường cần bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường, tiếp tục triển khai có hiệu quả tại cơ sở. Đồng thời chỉ đạo Hội nghị làm tốt việc bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban chấp hành theo đúng quy định, bảo đảm cho tổ chức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra cho nửa sau của nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Lê Phương Thúy Oanh – Trưởng Phòng Kế toán – Tài chính vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Nguyễn Thị Bình Hà – UV BCH khóa XVII làm UV Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.