Ban giám hiệu gặp mặt và giải thích việc thu học phí của sinh viên các lớp Cao đẳng K14

Vào lúc 15h00 ngày 03/3/2023, Ban giám hiệu Nhà trường và phòng Kế toán tài chính đã có buổi gặp mặt lãnh đạo các khoa, giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các lớp Cao đẳng K14, nhằm giải thích rõ vấn đề thu học phí.

Tại buổi gặp mặt Ban giám hiệu Nhà trường và phòng Kế toán tài chính đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc thu học phí của sinh viên Cao đẳng K14. Hiện Nhà trường đang áp dụng theo các văn bản: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND Tỉnh, Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND Tỉnh, Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Tỉnh, cụ thể như sau:

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, quy định mức thu học phí theo niên chế (Cao đẳng 03 năm), theo công thức dưới đây: 

Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 học sinh, sinh viên / 1 tháng x 10 tháng x số năm học

Theo Nghị định này mức thu học phí Chương trình đào tạo cao đẳng 03 năm là 14.500.000 đồng/năm học và tổng số phải thu là 14.500.000 đồng/năm x 03 năm = 43.500.000 đồng/toàn khóa học, số tiền này được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 (hàng năm có báo cáo tài chính).

Từ năm học 2020 - 2021 - khoá 14, 2021 - 2022 - khóa 15 và 2022 - 2023 khóa 16, Nhà trường thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun, một năm học quy định tổ chức thành 2 học kỳ chính và các học kỳ phụ. Học kỳ chính là bắt buộc phải học, học kỳ phụ dùng trong trường hợp sinh viên đăng ký học trả nợ môn học, mô-đun, học cải thiện điểm hoặc học vượt tiến độ. Thời gian đào tạo phụ thuộc vào khối lượng học tập (số lượng tín chỉ trong chương trình).

Với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của sinh viên Cao đẳng K14 (niên khóa 2020 - 2023) là 77 tín chỉ / toàn khóa học, việc thu học phí tín chỉ, mô-đun được tính theo công thức sau:

Học phí tín chỉ, mô-đun = Tổng học phí toàn khóa / tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa

Đối với năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023, theo quy định tại Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023 như năm học 2020 - 2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh; Trường vẫn giữ nguyên mức thu 14.500.000 đồng/năm họcThông qua việc thu học phí của sinh viên các lớp Cao đẳng K14 từ năm 2020 – 2021 đến năm học 2022 - 2023, Nhà trường thực hiện đúng theo quy định của UBND Tỉnh là không tăng mức thu học phí trong 02 năm học 2021 – 2022 và 2022 – 2023.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên, giảm áp lực trong việc nộp học phí ở các năm học, kéo dài thời gian nộp học phí cho đến khi sinh viên tốt nghiệp ra trường; đến tháng 08/2022 tổng số tiền sinh viên đã đóng học phí là 36.250.000đ, so với tổng học phí toàn khóa là 43.500.000đ còn thiếu là 7.250.000đ.

Vì vậy, sinh viên các lớp Cao đẳng K14 phải tiếp tục đóng học phí đủ số tiền còn lại theo quy định để hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí.

Hiện tại, Nhà trường đang rà soát kết quả học tập cho toàn bộ sinh viên Cao đẳng K14 chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp vào ngày 15/3/2023 và phát bằng tốt nghiệp trong tháng 05/2023. Mọi quyền lợi của sinh viên Cao đẳng K14 được đảm bảo theo quy định.

Qua buổi gặp mặt, Ban giám hiệu một lần nữa khẳng định Trường luôn thực hiện việc thu học phí đúng quy định của pháp luật. Đối với sinh viên các lớp Cao đẳng K14, được lắng nghe giải thích từ phía Ban giám hiệu, phòng Kế toán tài chính đã thống nhất hoàn toàn, không có ý kiến gì thêm.

  VĂN BẢN LIÊN QUAN
  Nghị định 86/2015/NĐ-CP  86/2015/NĐ-CP
  Các Quyết định mức thu học phí  55/2015/QĐ-UBND; 50/2021/QĐ-UBND; 44/2022/QĐ-UBND

 

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt: