Sinh hoạt Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần II năm 2020

Vào lúc 16 giờ ngày 27/11/2020 Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức sinh hoạt Đảng bộ lần II năm 2020. Những nội dung chính trong Hội nghị bao gồm: báo cáo công tác tổ chức Đảng bộ, báo cáo kết quả công tác 06 tháng cuối năm 2020 và triển khai công tác 06 tháng đầu năm 2021, sinh hoạt tư tưởng.

Đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng bộ, báo cáo kết quả công tác Đảng 06 tháng cuối năm 2020 và triển khai công tác 06 tháng đầu năm 2021

Về công tác tổ chức, tính đến 27/11/2020 toàn Đảng bộ có 116 đảng viên, trong đó có 108 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị. Trong 06 tháng cuối năm 2020, Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 04 đồng chí.

06 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy đã chỉ đạo thực thực tốt các nội dung:

1. Chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Phân công đảng ủy viên đến các chi bộ làm công tác tư tưởng cho đảng viên, hướng dẫn bổ sung cách sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

3. Làm tốt công tác kiểm tra đảng viên chấp hành, công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời vi phạm.

4. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt.

5. Chỉ đạo chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Bí thư triển khai công tác 06 tháng đầu năm:

1. Hoàn thành công tác đánh giá phân loại đảng viên năm 2020.

2. Kiểm điểm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

3. Triển khai học Nghị quyết sau Đại hội XIII của Đảng.

4. Chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

5. Chỉ đạo công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

6. Kiểm tra hồ sơ của tất cả các chi bộ.

7. Chỉ đạo chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. Làm tốt công tác phát triển Đảng và xét chính thức cho đảng viên dự bị.

Đối với nội dung sinh hoạt tư tưởng, tất cả các đảng viên tham dự Hội nghị được nghe đọc bài viết Nhận diện để sàng lọc dưới góc nhìn của nhà văn Kỳ 4: Thẳng lưng, gù lưng của tác giả Ma Văn Kháng đăng trong Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2020.

Sinh hoạt tư tưởng trong Hội nghị Sinh hoạt Đảng bộ định kỳ lần II năm 2020

ĐẢNG ỦY