Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn: Nhiều điểm sáng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể cán bộ, giảng viên Trường  Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Quy Nhơn đang ra sức thi đua, hăng hái lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua

Ban chấp hành Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, tiếp tục duy trì thương hiệu một trong 40 trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước; thực hiện thành công đề án thí điểm tự chủ theo quyết định 540/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua.

Ban chấp hành Đảng ủy duy trì công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - lenin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, và học sinh - sinh viên toàn trường. Công tác xây dựng đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo kịp thời, công tác quy hoạch bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ công khai, minh bạch; không có chạy chức, chạy quyền trong bổ nhiệm cán bộ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, những cán bộ trưởng thành từ quá trình rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, sự tâm huyết, lòng yêu nghề vì thế đều phát huy năng lực.

Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi vi phạm của tổ chức, cá nhân, trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm; không có cá nhân vi phạm nghiêm trọng.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phương hướng trong nhiệm kỳ tới

Phát huy vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh,  tăng về số lượng, mạnh về chất lượng.

Phấn đấu đến hết năm 2020 Trường đạt kiểm định chất lượng đạt cấp độ 03 và được công nhận trường cao đẳng Chất lượng cao;

Tiếp tục thực hiện Đề án Trường Cao đẳng Chất lượng cao đến năm 2025 theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, và trong tốp 70 trường cao đẳng trên toàn quốc đủ năng lực đào tạo một số nghề chất lượng cao;

Thực hiện đào tạo theo hướng mở và linh hoạt, đặc biệt chú trọng hợp tác với doanh nghiệp có uy tín góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên.

Tiếp tục lộ trình thực hiện tự chủ sau khi cơ chế thí điểm tự chủ được đánh giá và nhân rộng.