Trung tâm Tuyển sinh - Bồi dưỡng thường xuyên

1. Thông tin chung         

          - Tên đơn vị: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

          - Địa chỉ:        

                        684 Hùng Vương – Quy Nhơn (Tầng 2 – Nhà H)

172 An Dương Vương – Quy Nhơn (Tầng 1 – Nhà D)

          - Điện thoại: 0256.6521.541 – 0345.980.879

          - Email: tuyensinh@cdktcnqn.edu.vn

2. Tổ chức nhân sự

2.1 Giám đốc Trung tâm

 

ThS. NGUYỄN QUỐC VỸ

2.2 Nhân viên

ThS. Nguyễn Thị Như Hoa

            Điện thoại: 0978.500.369

            Email: nguyenthinhuhoa@cdktcnqn.edu.vn

ThS. Lê Thị Ánh Nguyệt

            Điện thoại: 077.5696.894

            Email: lethianhnguyet@cdktcnqn.edu.vn

ThS. Lê Đức An

            Điện thoại: 0902.53.07.07

            Email: leducan@cdktcnqn.edu.vn

3. Chức năng

- Đề xuất chiến lược (mục tiêu, giải pháp) tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp hàng năm;

- Tham mưu và giúp Ban giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp;

- Tham mưu và giúp Ban giám hiệu trong việc truyền thông để tuyển sinh.

4. Nhiệm vụ

4.1 Công tác tư vấn hướng nghiệp

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về nghề học đến phụ huynh và học sinh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức Ngày mở; Tổ chức hoạt động hướng nghiệp tại Trường cho giáo viên các trường THCS, THPT; Tổ chức gặp gỡ và làm việc với Sở GD&ĐT, Sở LĐ – TB và XH, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ – TB và XH cũng như lãnh đạo các trường THCS, THPT tại các địa phương về công tác hướng nghiệp, tuyển sinh; Tổ chức cho giảng viên, sinh viên trường tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT; Tổ chức tham quan hướng nghiệp cho HS các trường THCS, THPT tại trường; tham gia tư vấn hướng nghiệp tại các địa phương trong và ngoài tỉnh;

- Kết nối nhà trường với các Trung tâm GDNN – GDTX để tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh;

Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động giới thiệu về trường và các nghề đào tạo của trường đến với công chúng để tuyển sinh học nghề;

- Bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cộng tác viên để có đủ kiến thức, kỹ năng cho việc tư vấn tuyển sinh;

- Viết bài, truyền thông để tuyển sinh;

- Tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên quan đến tuyển sinh và đánh giá hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

b. Công tác tuyển sinh

- Chủ trì, phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh theo tình hình thực tế của Nhà trường và theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; tham mưu cho Ban giám hiệu các nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực để tuyển sinh, đào tạo;

- Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm; soạn thảo & phát hành thông báo tuyển sinh của trường;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng CT – HSSV và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh;

- Nhập thông tin vào phần mềm để lưu trữ, chuyển đến các phòng chức năng và báo cáo;

Tiếp nhận, phân loại hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh; làm & gửi giấy báo dự thi, phân công nhân viên tham gia công tác tuyển sinh; gửi kết quả xét tuyển.

c. Công tác truyền thông để tuyển sinh

- Khai thác lợi thế của mạng xã hội, CNTT để truyền thông, phục vụ công tác tư vấn, hướng nghiệp và tuyển sinh;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để viết bài, truyền thông, nhằm phục vụ công tác tuyển sinh.

- Viết bài, đăng tin lên trang Website tuyển sinh của trường;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, bài viết truyền thông để tuyển sinh;

- Lưu giữ các tài liệu liên quan đến các hoạt động tuyển sinh của nhà trường để phục vụ cho công tác truyền thông tuyển sinh.