Phòng Hành chính - Quản trị

1. Thông tin chung

            - Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

            - Địa chỉ: 172 An Dương Vương – TP. Quy Nhơn

            - Điện thoại: 0256.6274393

            - Email: 

            - Năm thành lập: 2014

2. Tổ chức nhân sự

Trưởng Phòng

ThS. Trần Ngọc Thìn

Điện thoại:  0935.002579

Email: thincdnqn@gmail.com

 

Phó Trưởng Phòng

CN. Phan Thuận

Điện thoại: 0982.001100

Email: thuan.cdnqn@gmail.com

Nhân viên

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CN. Huỳnh Thị Liễu

Ngô Tuấn

Võ Tấn Tài

Đặng Nguyên Bách

Nguyễn Thị Thu

Đỗ Thị Yến Quỳnh

Đỗ Thành Hiền

Lê Khắc Thanh

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Anh Quốc

Nguyễn Văn Giao

Võ Thanh Khoa

Phạm Thị Hương

Nhân viên văn thư

Nhân viên điện nước

Nhân viên điện nước

Nhân viên lái xe

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên QL Ký túc xá

Nhân viên QL Ký túc xá

Nhân viên tạp vụ

 3. Chức năng và nhiệm vụ

3.1. Về công tác hành chính:

a. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về điều hành các mặt công tác của Trường trong lĩnh vực hành chính.

d. Quản lý trang bị hành chính văn phòng (thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, trang bị văn phòng) do Nhà trường trang bị.

c. Tổ chức công tác văn thư, đánh máy, in ấn, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, văn bản đến và đi theo đúng quy định của Nhà nước.

d. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên, viên chức đi liên hệ công tác đến các cơ quan và đi công tác.

e. Quản lý con dấu của trường và thực hiện cấp dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

f. Quản lý, sắp xếp phòng họp, phòng khách, hội trường phục vụ các hội nghị chung của Trường.

g. Tổ chức tiếp khách, tiếp tân, trang trí khánh tiết.

h. Chuẩn bị, tổ chức các ngày lễ, tết của đất nước, lễ hội của Trường.

i. Quản lý điều động phương tiện vận tải phục vụ đưa đón lãnh đạo, cán bộ viên chức, khách mời khi Nhà trường yêu cầu.

k. Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, trang thiết bị văn phòng, dụng cụ vệ sinh cho các phòng, khoa, các phòng học phục vụ các hoạt động chung.

3.2. Về công tác quản trị:

a. Tham mưu và tổng hợp các ý kiến đề xuất cho lãnh đạo về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể Trường.

b. Thực hiện việc quản lý dụng cụ, nhà cửa, phòng học, giảng đường, hội trường, nhà khách, khu KTX, nhà ăn, công trình kiến trúc, sân vườn, công trình công cộng và đất đai chung của Trường.

c. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về việc xây dựng, sửa chữa các công trình nhà cửa, kiến trúc, công trình công cộng. Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm bổ sung, sửa chữa tài sản trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc học tập, sinh hoạt, làm việc của cán bộ viên chức và học sinh.

d. Quản lý, tổ chức phục vụ khu ký túc xá, căng tin, công tác y tế, công tác vệ sinh môi trường trong đơn vị.

e. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai, mối mọt... công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh, công trình công cộng.

f. Quản lý và cung cấp điện nước, âm thanh, phục vụ học tập sinh hoạt và các hoạt động của Trường.

g. Thực hiện tổ chức kiểm kê, kiểm tra, phân loại tài sản, kiến nghị thanh lý tài sản hành chính bị hư hỏng.

h. Tổ chức công tác thường trực bảo vệ cơ quan, kiểm tra thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong trường.

i. Tổ chức giám sát kiểm tra các công trình xây dựng và sửa chữa.

3.3. Công tác y tế:

a. Thực hiện công tác y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ viên viên chức, tổ chức làm thẻ bảo hiểm y tế.

b. Lập kế hoạch và thực hiện mua cơ số thuốc phòng chữa bệnh, sơ cứu ban đầu, cấp thuốc chữa trị các bệnh thông thường, thường trực y tế, theo dõi tình trạng sức khỏe, cấp giấy giới thiệu đi viện khám chữa bệnh cho cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường.

c. Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở thực hiện vệ sinh môi trường, tuyên truyền giáo dục về công tác vệ sinh phòng chống dịch trong cán bộ viên chức, học sinh và sinh viên.

3.4. Công tác quản trị mạng:

a. Quản lý các trang thiết bị hạ tầng truyền thông mạng.

b. Quản trị các hệ thống mạng phục vụ các tác vụ trên mạng internet và kết nối internet của trường.

c. Quản lý cổng thông tin điện tử của trường, Website của trường, các phần mềm quản lý của trường.

4. Thành tích đạt được (từ năm 2014 đến nay)

5. Hình ảnh tập thể phòng