Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn thực hiện hiệu quả đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý

Chiều 27.2, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn giai đoạn 2018 - 2023”.

Quang cảnh buổi giám sát

Thực hiện chủ trương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đến cuối năm 2023, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, Trường sắp xếp tinh giản 4 đầu mối. Nhà trường hiện có 9 phòng chức năng, đơn vị nghiệp vụ và 8 khoa; với tổng số 270 người.

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu, qua thực hiện cơ chế tự chủ đã bước đầu giúp chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực và tài chính có hiệu quả. Bên cạnh đó, đã huy động được nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu của nền KT-XH, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường giai đoạn 2018 - 2023

Công tác quản lý tài chính tại trường đã từng bước được hoàn thiện và nâng cao thông qua việc tích cực xây dựng, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, cơ chế quản lý, sử dụng nguồn tài chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban giám hiệu nhà trường cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc qua thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý. Đáng chú ý là công tác tuyển sinh của Trường hiện đang khó khăn; việc quan tâm đến chế độ chính sách của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chưa kịp thời…

Các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế qua thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà trường

Tại buổi giám sát, Ban giám hiệu nhà trường kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở do Trường quản lý, sử dụng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tạo điều kiện cho Trường được phép đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên cho học sinh học trung cấp tại trường sau khi đã tốt nghiệp bậc THCS có nhu cầu học văn hóa để tiếp tục thi tốt nghiệp THPT.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tiếp nhận một số giáo viên mầm non, giảng viên dạy văn hóa dôi dư theo chỉ đạo tại Đề án 03/ĐA-UBND sáp nhập Trường CĐ Bình Định vào Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Quan tâm đến việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Trưởng Đoàn giám sát Lý Tiết Hạnh (người đứng) kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát Lý Tiết Hạnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với những kiến nghị, đề xuất của nhà trường, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, kiến nghị Quốc hội, tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

N.HÂN

Ảnh: Tổ QTM

(Nguồn: baobinhdinh.vn)