Đảng bộ Trường CĐ KTCN Quy Nhơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung được Thường vụ ĐUK tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung – BT Đảng ủy được TV Đảng ủy Khối tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024) và 115 năm Nguyễn Tất Thành đến Bình Định (1909 - 2024), sáng ngày 15/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đảng ủy Nhà trường là một trong 18 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen của Thường vụ Đảng ủy Khối về thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính Trị. Đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung được chọn phát biểu tham luận tại Hội nghị. Bài phát biểu có giá trị thực tiễn và đã để lại ấn tượng sâu sắc đối người nghe. Hai nội dung đột phá được nêu ra trong tham luận là: “Nâng cao giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên toàn trường” và “Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy môn Giáo dục chính trị cho học sinh - sinh viên” đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hai nội dung trên.

Đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung thay mặt Đảng bộ Trường nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau đó, tại Hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày 17 tháng 5 năm 2024, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cũng vinh dự được chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình”. Tại Hội nghị đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung đại diện cho Đảng bộ Nhà trường đã có bài tham luận Vai trò của cấp uỷ, lãnh đạo Nhà trường trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) đến cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên”. Tham luận nêu rõ, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong ba năm qua, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn luôn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện xuyên suốt ba nội dung Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, luôn bám sát hướng dẫn Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối. Những thành tích xuất sắc song hành cùng các giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cùng một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tổ chức trong nhà trường đã làm cho bài tham luận thực sự thuyết phục.

Những thành tích đã đạt được trong ba năm qua sẽ là niềm khích lệ, động viên để cán bộ, đảng viên trong Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới.

* Một số hình ảnh khác: