Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sinh hoạt Đảng bộ định kỳ lần thứ II năm 2023

Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đảng ủy báo cáo công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023

Và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024

14h, thứ sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sinh hoạt Đảng bộ định kỳ lần thứ II năm 2023. Hội nghị có mặt đầy đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên thuộc 15 chi bộ trong đảng bộ.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tường – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tình hình đảng viên 6 tháng cuối năm 2023 (tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2023):

- Ban Chấp hành đảng bộ có 15/15 đồng chí.

- Tổng số đảng viên là 238 đồng chí, trong đó chính thức là 194 và dự bị là 44 đồng chí, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc.

- Tổng số cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động toàn trường là 27 người với trên 4000 HSSV, học tập ở 4 nhóm ngành, nghề là Kỹ thuật – Công nghệ, Du lịch – Dịch vụ, Văn hóa nghệ thuật – Sư phạm mầm non, Kỹ thuật nông nghiệp.

- Chuyển sinh hoạt đảng cho cán bộ, viên chức nghỉ hưu, chuyển công tác và HSSV tốt nghiệp ra trường là 46 đồng chí; Chuyển đảng chính thức cho 21 đồng chí; Phát thẻ đảng viên cho 3 đồng chí; Kết nạp được 43 đảng viên mới (hoàn thành chỉ tiêu đề ra); Đề nghị cấp thẩm quyền xóa tên khỏi danh sách 1 đồng chí.

Đánh giá chung, Đảng ủy Trường đã thực hiện 100% kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2023.

Tiếp đến, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư đảng ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bốn chuyên đề được báo cáo là:

- Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc (Nghị quyết số 43-NQ/TW).

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 42-NQ/TW).

- Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cả 4 chuyên đề đã được đồng chí Bí thư truyền đạt ngắn gọn, xúc tích với nhiều dẫn chứng thực tiễn sinh động về của tình hình đất nước cũng như chính tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã làm cho báo cáo trở nên hấp dẫn, cuốn hút. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các bí thư chi bộ tiếp tục triển khai nghị quyết đến toàn thể quần chúng trong chi bộ.

Sau phần sinh hoạt chuyên đề, Đảng bộ bước vào phần Báo cáo công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, phần này do đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đảng ủy trình bày. Báo cáo nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 đã thực hiện:

- Chỉ đạo, lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nộp đảng phí đúng quy định.

- Thực hiện tốt kế hoạch giám sát của BTV Đảng ủy Khối và được đánh giá cao.

- Hoàn thành các báo cáo quý và báo cáo năm 2023.

- Sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra.

- Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng năm 2023 nghiêm túc, đúng quy định.

- Kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, đảng viên công tác tư tưởng, công tác đoàn kết nội bộ, công tác nhân sự, quy hoạch.

- Giới thiệu và cử đảng viên trong diện quy hoạch tham gia các lớp đào tạo trình độ lý luận trung cấp.

- Triển khai kế hoạch học tập chuyên đề Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 có hiệu quả.

- Công tác kiểm tra giám sát đi vào nề nếp. Qua kiểm tra kết luận các chi bộ và đảng viên chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị và điều lệ Đảng, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các chi bộ cần khắc phục, rút kinh nghiệm.

- Công tác quản lý hồ sơ đảng viên nghiêm túc, đúng quy định.

- Lãnh đạo công tác chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tuyển sinh, đào tạo, thực tập, tốt nghiệp và giải quyết việc làm; công tác xây dựng cơ bản; công tác quản lý dự án chương trình mục tiêu; các hoạt động liên kết; cấp phát văn bằng, chứng chỉ đúng pháp luật).

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội đi vào chiều sâu.

Dự kiến kế hoạch năm 2024:

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác vui xuân đón Tết cổ truyền tiết kiệm, an toàn.

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời nắm bắt tuyên truyền cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân, đảng viên nơi cư trú, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên giới thiệu quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng.

- Chỉ đạo xây dựng nội dung, xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đoàn Thanh niên Trường nhiệm kỳ 2024-2027.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.

- Chỉ đạo công tác chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Cuối hội nghị là phần khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và các cá nhân có thành tích trong các hoạt động chuyên đề. Đồng chí Trần Trọng Kiệm – UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đọc quyết định khen thưởng cho 2 tập thể chi bộ trực thuộc, 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 2 đảng viên có thành tích trong hoạt động chuyên đề.

Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 là chi bộ Cơ khí – Công nghệ ôtô và chi bộ Khoa Điện tử - Tin học.

Đ/c Phạm Văn Tường – P.BT Đảng ủy và đ/c Trần Trọng Kiệm – TV Đảng ủy

trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Phạm Văn Tường – Phó Bí thư đảng ủy trao giấy khen về thành tích các hoạt động chuyên đề năm 2023

cho đ/c Trần Thị Thu Thủy và đ/c Võ Thị Ngọc Chính