Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ"

Đ/c Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh phát biểu khai mạc

Ngày 4 tháng 7 năm 2022, tại hội trường A – Khách sạn Thanh Bình, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ”. Chủ trì hội thảo là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Bùi Quang Nhựt – Phó Bí thư Đảng ủy. Về dự Hội thảo là đại diện của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối với 12 tham luận xoay quanh vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham dự hội thảo với tham luận “Giải pháp nâng cao trách nhiệm của đảng viên trẻ trong thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” do đồng chí Trần Trọng Kiệm – UV Ban Thường vụ, Bí thư chi bộ Khoa Điện trình bày.

Hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, đóng vai trò to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở đảng, đảm bảo cho cơ sở đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời quyết định sự tồn tại, phát triển của cơ sở đảng.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung sinh hoạt, một số cấp ủy đã vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt khác phù hợp với loại hình của cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức sân khấu hóa; Chi bộ Dân vận Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và tổ chức đi thực tế tại các điểm di tích cách mạng, lịch sử trong và ngoài tỉnh; Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu về công tác tư tưởng của Đảng thông qua tranh luận về chủ điểm của chi ủy đưa ra; Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cho đảng viên báo cáo chuyên đề bằng hình thức trình chiếu Powerpoint, có hình ảnh, tư liệu minh họa; các chi bộ của Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tập trung sinh hoạt chuyên đề “nêu gương tự phê bình và phê bình” thông qua hình thức đảng viên tự kiểm điểm những việc làm được, chưa làm được trong tháng và  góp ý chân thành với đồng chí, đồng nghiệp; một số chi bộ của Đảng bộ Cục Thuế, Sở Nông nghiệp & PTNT, văn phòng UBND Tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công thương, Sở Tài Chính, Tòa án nhân dân kể chuyện về Bác, sưu tầm tư liệu về Bác, các bài nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của giáo sư Hoàng Chí Bảo đưa vào nội dung sinh hoạt, thảo luận và rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân… Đặc biệt Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức được nhiều hình thức sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ bằng hình thức sân khấu hóa cho toàn Đảng bộ tham gia thông qua Hội thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Qua sinh hoạt chuyên đề giúp cho Đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị; đồng thời đánh giá được việc chọn chuyên đề sinh hoạt hàng quý phải sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp với từng đảng viên, tránh hình thức, xa rời thực tiễn, phù hợp để bồi dưỡng ngay chính cho đảng viên; đồng thời sinh hoạt chuyên đề đưa ra được rất nhiều những giải pháp thiết thực, hiệu quả để làm tốt hơn các nội dung của chuyên đề, giúp ích rất nhiều cho việc cập nhật kiến thức, thức đẩy việc nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Trần Trọng Kiệm – UV BTV, BT chi bộ khoa Điện - Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phát biểu tham luận

Tham dự với hội thảo lần này, Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ có một tham luận với chủ đề “Giải pháp nâng cao trách nhiệm của đảng viên trẻ trong thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và là một trong 6 tham luận được chọn báo cáo trong hội thảo. Tham luận đã đề cập đến một vấn đề được xem là phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi bộ đó là các đảng viên ngại phát biểu ý kiến dẫn đến chưa phát huy được tính dân chủ cũng như trách nhiệm của người đảng viên, giảm chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giải pháp được tham luận đưa ra có thể tóm tắt là:

Thứ nhất, người chủ trì cần tạo điều kiện để đảng viên phát biểu ý kiến. Với các đảng viên còn thụ động, ngại phát biểu, đặc biệt là các đảng viên trẻ thì người chủ trì phải quan tâm đến tâm lý và có cách khơi gợi để đảng viên phát biểu.

Thứ hai, người chủ trì cần điều phối hài hòa cũng như biết lắng nghe các ý kiến phát biểu. Tránh việc “giành nói” giữa các thành viên, gây ức chế, quy chụp đối với người phát biểu.

Thứ ba, cần thống nhất một số khuôn khổ, chẳng hạn thời gian cho một mỗi ý kiến, tránh phát biểu trùng lặp, sa vào tranh luận câu chữ, thái độ mà không không nhằm giải quyết vấn đề, không đi sâu vào trọng tâm, bàn luận tràn lan…

Sau các báo cáo tham luận của các đơn vị, hội thảo rút ra được một số kinh nghiệm:

Một là, cấp ủy cần nhận thức đúng đắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xác định đây là trách nhiệm của trước hết của cấp ủy. Hàng tháng, chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt thường kỳ, đầu năm xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung thiết thực gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, dân tộc, quê hương, học tập và làm theo Bác, xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác chuyên môn… Chi ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư cần nắm chắc năng lực từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ hàng tháng và giao nhiệm vụ chuẩn bị đề dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Hai là, cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; chi ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, công tác hợp lý để đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ; sinh hoạt thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng để phát huy sức mạnh tập thể. Người chủ trì cần chú trọng gợi mở, dẫn dắt, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia ý kiến, lắng nghe ý kiến của đảng viên, kể cả các ý kiến đối lập, từ đó nắm bắt được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có các giải pháp trao đổi, kết luận vấn đề đúng, đầy đủ nội dung chi bộ đã thảo luận.

Ba là, xác định để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề thì mọi hoạt động của chi bộ phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; luôn gắn công tác xây dựng Đảng với mọi hoạt động chuyên môn và ngược lại. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Để buổi sinh hoạt chuyên đề được nâng cao, cần tránh sự nhàm chán, khô cứng, chi ủy, bí thư chi bộ cần tăng cường đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, không chỉ có nội dung phổ biến, quán triệt bằng lời nói trong suốt một buổi sinh hoạt dễ dẫn đến sự khô khan, đơn điệu mà cần lựa chọn tổ chức nhiều hình thức phù hợp (hội thi, tọa đàm…), áp dụng công nghệ thông tin (trình chiếu powerpoint, có hình ảnh, tư liệu, chiếu phim minh họa…) để nội dung sinh hoạt thêm phong phú.

Bốn là, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt. Nơi nào đảng viên tham gia góp ý thảo luận sôi nổi, có trọng tâm trọng điểm thì nơi đó chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các chi bộ thực hiện đầy đủ, có chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.