Lịch thi và danh sách thi Tốt nghiệp các môn văn hóa THPT Khóa 16

1. LỊCH THI

NGÀY THI

BUỔI

MÔN

THỜI GIAN LÀM BÀI

12/3/2024

Sáng

Toán

120 phút, 90 phút

12/3/2024

Chiều

90 phút, 60 phút

13/3/2024

Sáng

Văn

120 phút

13/3/2024

Chiều

Hóa

90 phút, 60 phút

14/3/2024

Sáng

Sử

90 phút

14/3/2024

Chiều

Địa

90 phút

2. DANH SÁCH DỰ THI

2.1. Phòng thi 01 (F401)

2.2. Phòng thi 02 (F402)

2.3. Phòng thi 03 (F403)

2.4. Phòng thi 04 (F404)

2.5. Phòng thi 05 (F405)