Danh sách lớp và thời khóa biểu - Khóa 15, năm học 2021 - 2022

Danh sách học sinh - sinh viên nhập học đến ngày 17/10/2021.

Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ số điện thoại sau để được giải đáp:

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên: 02562210509

- Thầy Thông (Phụ trách phòng): 0906555136

1. HỆ CAO ĐẲNG

STT   TÊN LỚP HỌC
1

  Cao đẳng K15 Công nghệ ô tô A

  GVCN: Thầy Thống - 0933456070

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

2

  Cao đẳng K15 Công nghệ ô tô B

  GVCN: Thầy Phát - 0934789273

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

3

  Cao đẳng K15 Điện công nghiệp A

  GVCN: Thầy Phát - 0988477579

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

4

  Cao đẳng K15 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh A

  GVCN: Thầy Mai - 0905574230

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

5

Cao đẳng K15 Cắt gọt kim loại

  GVCN: Lý Thanh Hải - 0918408432

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

6

Cao đẳng K15 Chế tạo thiết bị cơ khí

  GVCN: Nguyễn Tấn Quý - 0932786105

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

7

Cao đẳng K15 Cơ điện tử

  GVCN: Trần Hữu Huy - 0979328847

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

8

Cao đẳng K15 Công nghệ ô tô C

  GVCN: Đặng Đức Cường - 0935039350

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

9

Cao đẳng K15 Công nghệ thông tin

  GVCN: Đinh Thị Thu - 0983596159

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

10

Cao đẳng K15 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

  GVCN: Lê Tấn Hòa - 0905132151

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

11

Cao đẳng K15 Chăn nuôi thú y

  GVCN: Nguyễn Hoàng Duy - 0986032057

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

12

Cao đẳng K15 Thanh nhạc

  GVCN: Tống Quý Hương - 0935235636

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

13

Cao đẳng K15 Điện tử công nghiệp

  GVCN: Trần Hiếu Nghĩa - 0989258679

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

14

Cao đẳng K15 Quản trị nhà hàng

  GVCN: Hà Diệu Huyền - 0389956744

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

15

Cao đẳng K15 Kế toán doanh nghiệp

  GVCN: Nguyễn Hoàng Dũng - 0976998765

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

16

Cao đẳng K15 Kỹ thuật chế biên món ăn

  GVCN: Hồ Thị Thu hiền - 0987253757

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

 

2. HỆ TRUNG CẤP 

STT   TÊN LỚP HỌC
1

  Trung cấp K15 Công nghệ ô tô A

  GVCN: Thầy Tuyên - 0934830048

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

2

  Trung cấp K15 Công nghệ ô tô B

  GVCN: Thầy Linh - 0974714092

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

3

  Trung cấp K15 Công nghệ thông tin

  GVCN: Cô Mỹ - 0968150247

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

4

  Trung cấp K15 Điện công nghiệp A

  GVCN: Thầy Trung - 0949540993

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

5

  Trung cấp K15 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh A

  GVCN: Thầy Vương - 0988254544

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

6

  Trung cấp K15 Kỹ thuật chế biến món ăn A

  GVCN: Cô Hiền - 0987253757

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

7

Trung cấp K15 Điện tử công nghiệp

  GVCN: Nguyễn Văn Đại - 0986177939

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

8

Trung cấp K15 Chế tạo thiết bị cơ khí

  GVCN: Nguyễn Phước Vân - 0935566517

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

9

Trung cấp K15 Chăn nuôi thú y

  GVCN: Đồng Thị Diệu Hiền - 0905835402

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

10

Trung cấp K15 Cơ điện tử

  GVCN: Mai Văn Quang - 0917354648

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

11

Trung cấp K15 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

  GVCN: Lê Tấn Hòa - 0905132151

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

12

Trung cấp K15 Nghiệp vụ nhà hàng

  GVCN: Huỳnh Thị Luật - 0904906261

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

13

Trung cấp K15 Hội họa

  GVCN: Lê Trọng Nghĩa - 0908147661

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

14

Trung cấp K15 Kế toán doanh nghiệp

  GVCN: Nguyễn Hoàng Dũng - 0976998765

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

15

Trung cấp K15 Cắt gọt kim loại

  GVCN: Phạm Minh Nghĩa - 0902530656

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

15

Trung cấp K15 Hàn

  GVCN: Phạm Minh Nghĩa - 0902530656

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

 

3. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 

STT   TÊN LỚP HỌC
1

  Cao đẳng liên thông K15 Cắt gọt kim loại

  GVCN: Nguyễn Tấn Phúc - 0935254960

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

2

  Cao đẳng liên thông K15 Điện công nghiệp

  GVCN: Đoàn Thị Khánh Chi - 0972464826

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

3

Cao đẳng liên thông K15 Công nghệ ô tô

  GVCN: Lý Xuân Đính - 0901745492

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

4

Cao đẳng liên thông K15 Công nghệ thông tin

  GVCN: Nguyễn Lê Ngọc Thành - 0356689139

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

Click xem thời khóa biểu

5

Cao đẳng liên thông K15 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

  GVCN: Đoàn Thị Khánh Chi - 0972464826

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

6

Cao đẳng liên thông K15 Hàn

  GVCN: Nguyễn Tấn Phúc - 0935254960

Click xem danh sách học sinh - sinh viên

7

Cao đẳng kiên thông K15 Quản trị nhà hàng

  GVCN: Hà Diệu Huyền - 0389956744

Click xem danh sách học sinh - sinh viên