; ;
Thường vụ Đảng ủy Nhà trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường

Sáng ngày 16/12/2021, BTV Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã làm việc với BTV Đoàn trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ I, năm học 2021 – 2022; chỉ đạo các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

Đ/c Đặng Văn Thông, Bí thư Đoàn trường báo cáo trước Đảng ủy

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đ/c Bí thư đoàn trường báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ I, những giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II, đặc biệt là kế hoạch Đại hội Đoàn trường lần thứ I, các đ/c trong BTV Đoàn trường cũng trình bày những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai các phong trào như: công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN chưa kịp thời; thiếu sự gắn kết giữa các ĐVTN; một số ít ĐVTN thụ động, chưa thể hiện được sự nhiệt tình trong một số hoạt động, đồng thời đưa ra các ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường.

Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy kết luận

Đại diện BTV Đảng ủy, đ/c Võ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 nhưng tổ chức Đoàn các cấp nhanh chóng thích ứng, có sự chuyển đổi phù hợp, chủ động, sáng tạo trong hình thức tổ chức hoạt động, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và về cơ bản nhất trí chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II, năm học 2021 – 2022, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức thiết thực, trên cơ sở tận dụng những ưu thế của mạng xã hội.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông cho hoạt động đào tạo nghề của Nhà trường, gắn với công tác tuyển sinh.

3. Các hoạt động cần được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình mới một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp trong tình hình dịch phức tạp đến ĐVTN, chú trọng sự gắn kết với ĐVTN ở các Trung tâm.

4. Cần gắn hoạt động đoàn với các hoạt động chuyên môn để tạo điều kiện cho ĐVTN nâng cao kỹ năng nghề, phát triển toàn diện.

5. Thành lập sớm các tiểu ban chuẩn bị cho công tác Đại hội Đoàn trường, trong đó cần chú trọng xây dựng đề án nhân sự và chủ động báo cáo với Đảng ủy.

Diệu Huyền - UV BTV Đoàn trường