Tham gia ngày hội "Văn hóa, thể thao học sinh, sinh viên" năm 2021

Trong 3 ngày 25 - 27/12/2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tham gia ngày hội “Văn hóa, thể thao học sinh, sinh viên” năm 2021 do Tỉnh đoàn tổ chức tại trường Cao đẳng Bình Định nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với sự tham gia của 60 đoàn viên thanh niên, cán bộ giảng viên Nhà trường.

 

Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thể dục thể thao như: bóng đá nam, nữ; bóng chuyền nam, nữ; Ngày hội “Văn hóa, thể thao học sinh, sinh viên” năm 2021 là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt nam, tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên, nâng cao nhận thức, định hướng hành động của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp đoàn viên, sinh viên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường và điều kiện để các bạn ĐVTN, sinh viên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi.

Ngoài các hoạt động thể thao, ngày 09/01/2021 sẽ diễn ra Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh; cuộc thi “Vũ điệu học sinh, sinh viên” tại trường Cao đẳng Bình Định.

Trần Quốc Hùng - Tổ QTM