Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 26/5/2021 tại hội trường A, Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư, Phó bí thư các Liên chi đoàn và Ban chấp hành các Chi đoàn Cán bộ - Giáo viên đã tham gia Hội nghị trực tuyến “Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” với 3 điểm cầu cấp Trung ương, 65 điểm cầu cấp tỉnh và hơn 1200 điểm cầu cấp Huyện, Thị, Thành Đoàn và đoàn cơ sở với hơn 73000 cán bộ đoàn tham dự.

Tại hội nghị trực tuyến các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng – Bí thư thường trực TW Đoàn phổ biến, quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết thúc hội nghị Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư thứ nhất TW Đoàn đã tổng kết lại một số điểm nổi bật của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và định hướng một số hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.