Đảng ủy nhà trường làm việc với Ban chấp hành Đoàn trường

Sáng ngày 03/3/2021 Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã làm việc với Ban Chấp hành Đoàn trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ I, năm học 2020 – 2021; duyệt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II, năm học 2020 – 2021.

Đồng chí Võ Thi Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, Ban Chấp hành Đảng ủy ghi nhận, đánh giá cao các kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường đã đạt được trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021. Tổ chức Đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động đổi mới, đi vào chiều sâu đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021 của nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường vẫn còn một số hạn chế như: công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên đôi lúc chưa kịp thời, thường xuyên; một số hoạt động chưa thực sự thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; không ít đoàn viên, thanh niên còn thiếu nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn; chưa có các công trình, phần việc thanh niên cấp tỉnh phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường.

Ban Chấp hành Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ II, năm học 2020 – 2021 và lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên.

2. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức. Trong đó việc phát thanh mỗi ngày 01 tin tốt, mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp trên hệ thống phát thanh của trường phải được duy trì thường xuyên.

3. Củng cố và thành lập mới các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm nhằm tạo môi trường cho học sinh, sinh viên tham gia phát triển các kỹ năng.

4. Cần quan tâm thực hiện các công trình thanh niên trong nhà trường.

5. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên và cán bộ, giảng viên trẻ trong nhà trường.

6. Tăng cường truyền thông hoạt động đào tạo nghề của nhà trường, phối hợp với các bộ phận làm tốt công tác tuyển sinh.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

Đồng chí Đặng Văn Thông - Bí thư Đoàn trường báo cáo công tác Đoàn học kỳ I, năm học 2020 - 2021

Đồng chí Lê Quang Hưng - Phó bí thư Đoàn trường phát biểu ý kiến

Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - Đảng ủy viên góp ý Chương trình công tác Đoàn học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Đồng chí Phạm Văn Tường - Phó bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo các hoạt động học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Đồng chí Lý Xuân Đính - UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ CN Ô tô góp ý chương trình công tác Đoàn học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Trần Quốc Hùng - Tổ QTM