; ;
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Sáng ngày 03/6/2022, tại Hội trường lớn, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã diễn ra phiên thứ hai của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường. Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lâm thời; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; cổ vũ đoàn viên, thanh niên nhà trường thi đua học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đổi mới và hội nhập góp phần tham gia xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 21 đồng chí. Tại Hội nghi Ban Chấp hành Đoàn trường lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí, đồng chí Đặng Tiểu Bình trúng cử chức vụ Bí thư Đoàn trường khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 12 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2024 là Đại hội của tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển với nhiều nội dung phong phú trong phương hướng và giải pháp, hứa hẹn một nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh niên có nhiều khởi sắc.

Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Một số hình ảnh quang cảnh Đại hội