Phòng Quản lý Thiết bị - Vật tư

1. Thông tin chung         

          - Tên đơn vị: Phòng Quản lý Thiết bị, Vật tư & Sản xuất

          - Địa chỉ: 684 Hùng Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

          - Điện thoại: 0256.2210817

          - Email: qltbvtsx042011@gmail.com

          - Năm thành lập: 2011

2. Tổ chức nhân sự

Trưởng Phòng

- Họ và tên: Lê Anh Dũng

- Ngày sinh: 22/10/1973

- Chuyên môn: KS. CNKT Điện tử - Viễn thông

- Điện thoại: 0935.235.732

- Email: dung221073@gmail.com

- Nhân viên:              

1. ThS. Phạm Ngọc Thảo

- Ngày sinh: 22/01/1982

- Chuyên môn: ThS. Quản lý giáo dục; KS. Điện khí hóa – Cung cấp điện

2. Ths. Ngô Lê Nguyên Thuận

- Ngày sinh: 24/4/1988

- Chuyên môn: ThS. Kinh tế    

3. CN. Huỳnh Thị Thu Dung

- Ngày sinh: 09/12/1991

- Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch Đầu tư

4. KS. Võ Thành Phú

- Ngày sinh: 20/8/1992

- Chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện

5. ThS. Đặng Trường Văn

- Ngày sinh: 29/3/1982

- Chuyên môn: ThS. Quản lý giáo dục; Kỹ sư Điện – Điện tử

6. CN. Nguyễn Hồng Hà

- Ngày sinh: 14/7/1985

- Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

7. ThS. Bạch Xuân Nguyên

- Ngày sinh: 01/12/1989

- Chuyên môn: ThS. Khoa học máy tính

III. Chức năng

Phòng QLTBVT&SX được thành lập theo Quyết định số 92/QĐ-CĐN ngày 02/4/2011 do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn ký quyết định.

Phòng Quản lý Thiết bị - Vật tư & Sản xuất là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, có chức năng:

- Tham mưu công tác quản lý trang thiết bị, vật tư dạy và học tại các xưởng, đảm bảo cơ bản các thiết bị, máy móc cho công tác đào tạo trong nhà trường.

- Đề xuất kế hoạch dự trù trang bị vật tư, thiết bị dạy và học nghề, trang thiết bị tại các khoa hàng năm, từng học kỳ.

- Phối hợp các khoa nghề đề xuất kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ trang thiết bị dạy nghề, vật tư  giảng dạy và học tập.

- Kiểm tra, giám sát sử dụng vật tư, thiết bị đúng mục đích. Giám sát chất lượng và khối lượng sửa chữa trang thiết bị dạy nghề, vật tư dạy và học nghề, vật tư sản xuất..v.v

- Tổng hợp thống kê, báo cáo tình hình tài sản thuộc quyền quản lý khi có yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Tham mưu và thực hiện quản lý công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu và là đầu mối chính phối hợp với các đơn vị liên quan và  các khoa nghề tổ chức Hội thi thiết bị, đồ dùng dạy học hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. Nhiệm vụ

1. Triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện Dự án đầu tư các ngành nghề trọng điểm.

2. Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị hàng năm.

3. Tổ chức mua sắm vật tư thực hành cho các khoa nghề từng học kỳ, năm học; phục vụ các Hội thi, Hội giảng (Hội giảng Nhà giáo GDNN các cấp, Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm các cấp, Hội thi HSSV giỏi tay nghề các cấp…).

4. Công tác quản lý vật tư thực hành.

5. Công tác quản lý kho.

6. Công tác quản lý trang thiết bị.

7. Công tác kiểm kê hàng năm, đột xuất.

8. Công  tác An toàn lao động – Vệ sinh công nghiệp

9. Công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

10. Công tác sản xuất kết hợp với học tập của các khoa nghề.

11. Công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng của các khoa nghề.

12. Công tác kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp.

13. Làm đầu mối chính phối hợp với các đơn vị liên quan và các khoa nghề tổ chức Hội thi thiết bị, đồ dùng dạy học hàng năm.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

V. Thành tích đạt được (từ năm 2014 đến nay)

Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2018-2019: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2019-2020: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2020-2021: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;