Tiếng Anh du lịch

NGÀNH TIẾNG ANH DU LỊCH

(Mã ngành: 6220217)

Tư vấn chuyên môn: Cô Võ Thị Ngọc Chính - 0973839442

1. Trình độ đào tạo

    Bậc cao đẳng hệ chính quy; Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Mô tả: Người học Ngành Tiếng Anh du lịch có khả năng:

    - Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng...  đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

    - Có thể sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối;

    - Có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn; có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

    - Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh và thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng theo tiêu chuẩn của khách sạn.

    - Có đủ kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí giảng dạy tiếng Anh, giáo viên trợ giảng, nhân viên tư vấn và tuyển sinh tại các trung tâm ngoại ngữ.

3. Nội dung đào tạo chính

    - Chương trình đào tạo theo tín chỉ (2,5 đến 3 năm), cung cấp cho người học kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về hướng dẫn du lịch, lễ tân, nhà hàng khách sạn kết hợp với đào tạo những nghiệp vụ này.

    - Trong quá trình học, người học sẽ được đi thực tập tại các cơ sở, công ty du lịch, lữ hành, các khách sạn, nhà hàng, và các trung tâm ngoại ngữ.

4. Cơ sở vật chất

    - Người học sẽ được giảng dạy nhiệt tình bởi 100% đội ngũ giảng viên là Thạc sỹ trong đó có nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài. 

    - Ngoài các phòng thực hành về Tin học, Ngoại ngữ, Nhà trường có trang bị 05 phòng thực hành các chuyên ngành về du lịch, bao gồm: Phòng thực hành nghe nói, Phòng TH Lữ hành-Hướng dẫn du lịch, Phòng TH Lễ tân, Phòng TH Nhà Hàng, và Phòng TH Buồng. Các phòng thực hành được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng đúng yêu cầu chi tiết kỹ thuật chuyên môn.

5. Hình ảnh hoạt động của nghề

6. Vị trí việc làm

          Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ khối lượng tri thức và kỹ năng nghiệp vụ để đảm nhận các vị trí công việc sau:

  • Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;
  • Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch;
  • Thư ký cho các trưởng bộ phận ở các Khách sạn hoặc các khu Resort;
  • Nhân viên lễ tân tại các Khách sạn hoặc các khu Resort;
  • Giáo viên giảng dạy tiếng Anh, nhân viên tư vấn và tuyển sinh, nhân viên trợ giảng…tại các trung tâm ngoại ngữ.

            Hiện nay Tỉnh Bình Định đã chọn Du lịch để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn và rất cần đội ngũ làm du lịch vừa sử dụng tốt tiếng Anh vừa vững về nghiệp vụ. Rất nhiều tập đoàn lớn đã đến Bình Định để đầu tư xây dựng về du lịch. Trước nhu cầu thực tiễn và năng lực tổ chức đào tạo của nhà trường, ngày 19 tháng 2 năm 2021 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận cho phép Trường Cao đẳng Bình Định (hiện nay đã được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn)  được tổ chức đào tạo ngành Tiếng Anh du lịch ở trình độ cao đẳng từ năm 2021. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn vinh dự là Trường duy nhất trong Tỉnh được cấp phép đào tạo ngành Tiếng Anh du lịch. Vì vậy, việc lựa chọn ngành này chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người học sau này.