Nghề Quản trị mạng máy tính

Mã nghề: 6480209 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn – Thầy Lâm Bá Mẫn

Số điện thoại: 0905 119 950

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Sơ cấp; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định bàn hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Quản trị mạng máy tính

3. Chương trình đào tạo chính:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

57

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

8

MH 07

Lập trình C

2

MH 08

Mạng máy tính

2

MĐ 09

Lắp ráp và cài đặt máy tính

2

MH 10

An toàn lao động

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

49

MĐ 11

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

2

MH 12

Tiếng Anh chuyên ngành

2

MĐ 13

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

2

MĐ 14

Cài đặt và cấu hình Windows Server

3

MH 15

An toàn mạng

2

MĐ 16

Quản trị hệ thống Windows Server

4

MH 17

Chuyển mạch và định tuyến

4

MH 18

Công nghệ mạng không dây

2

MĐ 19

Thực tập cơ sở 1

3

MĐ 20

Thiết kế đồ họa

2

MĐ 21

Thiết kế và quản trị website

3

MĐ 22

Thực tập cơ sở 2

4

MH 23

Điện toán đám mây

2

MĐ 24

Thực tập cơ sở 3

14

Tổng cộng

77

 

4. Cơ sở vật chất:

- 02 phòng thực hành máy tính đa phương tiện với 60 máy tính kết nối Internet tốc độ cao;

- 01 phòng thực hành chuyên môn hóa quản trị mạng máy tính trang bị đầy đủ các thiết bị mạng công nghệ Cisco.

5. Hình ảnh hoạt động: