Hội nghị lấy ý kiến nhân sự quy hoạch Bí thư, Phó bí thư, ủy viên BTV, ủy viên BCH Đoàn trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Chiều ngày 18/6/2021, Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Phong - UV BCH Đảng ủy, phụ trách Đoàn thanh niên Nhà trường.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thông – Bí thư Đoàn trường; các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc.

Đồng chí Đặng Văn Thông – Bí thư Đoàn trường thông qua kế hoạch bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn cấp trường nhiệm kỳ 2022 – 2024

Hội nghị được lắng nghe đồng chí Đặng Văn Thông thông qua kế hoạch bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn cấp trường nhiệm kỳ 2022 – 2024; nội dung, quy trình, rà soát quy hoạch cán bộ. Tại đây, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét, bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Việc tổ chức hội nghị lần này là một trong những khâu hết sức quan trọng trong bước phát hiện, giới thiệu nguồn theo quy định. Hội nghị triển khai nghiêm túc hiệu quả sẽ là cơ sở quan trọng giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường phát hiện, giới thiệu được nhiều nguồn có chất lượng để xem xét, đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đoàn trường đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, làm cơ sở cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo.

 Một số hình ảnh trong hội nghị:

Trần Quốc Hùng - Tổ QTM